AI in HR – Hoe AI en machine learning de HR-sector veranderen

Jobylon

Er wordt voorspeld dat kunstmatige intelligentie (AI) bijna elke sector aanzienlijk zal veranderen, waaronder human resources. Veel HR- en talentacquisitieteams zijn begonnen met het integreren van AI in hun dagelijkse workflows om de efficiëntie te verbeteren en te voorkomen dat ze achterop raken bij concurrenten die al gebruikmaken van AI-technologie.

76% van de HR-leiders gelooft dat als ze AI de komende één tot twee jaar niet toepassen, ze niet zo succesvol zullen zijn als organisaties die het wel hebben omarmd. Met deze cijfers en voorspellingen in gedachten, onderzoekt dit artikel de manieren waarop AI het HR-landschap verandert en biedt het inzichten in hoe HR-teams AI en machine learning kunnen integreren in hun dagelijkse werkzaamheden. 

getty-images-SdaYKNBkXEg-unsplash (1)

Hoe AI kan worden gebruikt voor personeelszaken 

Kunstmatige intelligentie kan grote waarde toevoegen aan HR-processen en activiteiten met betrekking tot zowel werving als personeelsbeheer vereenvoudigen. AI wordt niet alleen gebruikt voor administratieve en operationele taken, maar kan ook waardevolle strategische inzichten opleveren. Ondanks de algemene erkenning van het potentieel van AI om HR-activiteiten te verbeteren, is er nog steeds onduidelijkheid over hoe het precies te integreren en het meeste uit de mogelijkheden te halen.

Hoewel men zich nog steeds zorgen maakt over het verdwijnen van banen door AI, zijn sommigen van mening dat dit eerder een verschuiving van rollen betekent dan het verlies van banen. In plaats van AI en opkomende technologieën te zien als bedreigingen voor het dagelijkse werk, is het een constructiever perspectief om ze te beschouwen als hulpmiddelen om prestaties en productiviteit te verbeteren. In de context van HR- en TA-functies zijn er veel taken die zeer geschikt zijn voor AI en automatisering, waardoor er tijd vrijkomt voor taken die beter geschikt zijn voor menselijke hersenen en competenties. 

In ons rapport over Navigating 2024's Recruitment Trends moedigt AI- en talentexpert Hung Lee van Recruiting Brainfood HR-leiders (en alle werknemers, wat dat betreft) aan om "AI vandaag toe te passen op onze eigen workflow, want het gaat gebeuren, ongeacht of we dat willen of niet." Lee waarschuwt echter voor het gebruik van AI om simpelweg meer output te genereren, maar stelt voor om de bespaarde tijd en middelen strategisch te investeren in gebieden die tastbare waarde opleveren voor de organisatie.

AI als motor voor organisatorisch succes 

Er zijn verschillende belangrijke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden om kunstmatige intelligentie zo nuttig mogelijk te maken voor uw bedrijf en in uw HR- en talentacquisitiefuncties. Maar een cruciale eerste stap is het begrijpen van uw specifieke behoeften als bedrijf. Begrijpen waarom, hoe en waar verschillende AI-tools en -oplossingen kunnen worden toegepast, is noodzakelijk om van AI-technologie echt een waardevolle aanwinst voor uw organisatie te maken. 

Een veelgebruikte oplossing voor HR-afdelingen is tegenwoordig investeren in software die AI en machine learning integreert. Deze platforms kunnen verschillende aspecten van hun dagelijkse werkzaamheden automatiseren en stroomlijnen. Hoewel de functies kunnen variëren, omvatten ze vaak taken zoals het plaatsen van vacatures, het zoeken naar kandidaten, selectie en analyse.

Grote taalmodellen, zoals ChatGPT, zijn voorbeelden van AI-tools die kunnen worden gebruikt om bepaalde HR-processen effectiever te maken. Het is echter belangrijk om verschillende AI-tools en oplossingen te onderzoeken en te vergelijken om er een te kiezen die het beste aansluit bij de behoeften en uitdagingen van uw bedrijf.

Belangrijkste AI in HR-statistieken:

Voordelen van het gebruik van AI in HR

Er bestaat geen twijfel over dat AI HR-afdelingen ten goede kan komen. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

Efficiënte tijd

Tijdsefficiëntie is een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van kunstmatige intelligentie en automatisering in de dagelijkse HR-activiteiten. AI- en automatiseringsoplossingen kunnen helpen bij tijdrovende taken en HR-professionals tijd geven om zich te richten op activiteiten waarbij hun professionele en menselijke vaardigheden nodig zijn.  

Het wervingsproces is een goed voorbeeld van hoe AI en machine learning veel tijd kunnen besparen. In plaats van handmatig de stapels sollicitaties van honderden of duizenden kandidaten door te nemen, kunnen AI-geïntegreerde softwares kandidaten met de relevante vaardigheden en ervaring voor een specifieke vacature sorteren en aanbevelen. Hoewel AI uitstekend is voor het verwerken van grote hoeveelheden gegevens, is menselijk overzicht en toezicht altijd aan te raden bij AI-ondersteunde activiteiten, vooral bij aanname beslissingen. 

Kosteneffectiviteit 

AI-tools kunnen worden gebruikt om taken uit te voeren in een fractie van de tijd die mensen daarvoor nodig zouden hebben. Grote hoeveelheden gegevens kunnen worden gekraakt en samengevat en patronen kunnen in luttele seconden worden geïdentificeerd. AI kan bepalen wat de meest effectieve bronnen zijn om toptalent te vinden en kan je aanwijzingen geven over waar je je inspanningen en budget op moet richten. Door taken te versnellen kan AI organisaties helpen geld te besparen en menselijke en materiële middelen beter toe te wijzen. 

Verbeter Employee experience

Een ander gunstig aspect van het gebruik van kunstmatige intelligentie in HR is het verminderen van vooroordelen in het wervingsproces. Door prioriteit te geven aan kwalificaties en vaardigheden kan AI een meer inclusief wervingsproces mogelijk maken. Door persoonlijke informatie zoals leeftijd, geslacht, adres en andere privégegevens uit sollicitaties te filteren, kunnen HR-professionals beslissingen nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op kwalificaties.

Het onderwerp bias in AI blijft echter een onderwerp van discussie. Er zijn onderzoeken die aantonen dat AI vooroordelen kan vertonen in het selectieproces, wat kan leiden tot minder diverse teams omdat het probeert te voldoen aan het "ideale kandidaatprofiel". Er zijn verschillende onderliggende theorieën over de redenen voor AI-vooroordelen. De meest bekende heeft te maken met de trainingsgegevens. Als de trainingsgegevens vooroordelen bevatten, bestaat het risico dat AI deze vooroordelen reproduceert en bestendigt in zijn besluitvormingsprocessen.

Verbeterde werknemerservaring

AI-tools en -oplossingen kunnen worden gebruikt om de werknemers ervaring te verbeteren en het behoud van werknemers te vergroten. Werknemers kunnen terugkerende administratieve taken overslaan, hun werk stroomlijnen en nieuwe, relevante technische vaardigheden opdoen. Tijd en middelen investeren in de werknemerservaring is goed voor het welzijn van werknemers, maar versterkt ook je employer brand en brengt voordelen met zich mee die natuurlijk gepaard gaan met een bloeiend personeelsbestand.

Hoe HR-teams AI gebruiken 

Kunstmatige intelligentie kan worden gebruikt voor een groot aantal taken en gebieden binnen HR. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende use cases.

Werving/talentacquisitie 

Het gebruik van kunstmatige intelligentie voor werving en selectie van talent is een van de meest wijdverspreide toepassingen in human resources. Een modern, AI-geïntegreerd wervingsplatform is een voorbeeld van een oplossing die de efficiëntie van het wervingsproces kan verbeteren. Oplossingen met AI kunnen het hele wervingsproces stroomlijnen, zoals hieronder wordt geïllustreerd:

 • Sourcing: AI en machine learning-technologie kunnen geschikte kandidaten identificeren door databases en online platforms te doorzoeken op relevante vaardigheden en competenties. Dit helpt om passieve kandidaten te ontdekken die anders misschien niet hadden gesolliciteerd.

 • Interviewen: AI-geïntegreerde en geautomatiseerde oplossingen stroomlijnen de logistiek van het plannen van interviews en kunnen relevante interviewvragen genereren.
 • Screening: AI kan helpen bij het sorteren van een groot aantal sollicitanten en kan beoordelingen maken op basis van kwalificaties, waarbij kandidaten worden geïdentificeerd die het beste passen bij de vereisten van de baan.

Administratief HR

Het automatiseren van administratief werk verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar maakt ook tijd vrij voor taken waarvoor professionele expertise nodig is. AI en automatisering kunnen nuttig zijn bij verschillende administratieve HR-taken:

 • Gegevensbeheer: Het beheren van grote datasets kan zowel uitdagend als tijdrovend zijn. Het automatiseren van taken zoals het bijwerken en onderhouden van interne datasets met correcte informatie is een voorbeeld waar AI-technologie een grote aanwinst kan zijn.
 • Communicatie met kandidaten: Kandidaat Communicatie is een belangrijk onderdeel van de wervingsprocessen. Geïntegreerde AI-oplossingen kunnen worden gebruikt om kandidaten automatisch informatie te sturen tijdens het wervingsproces, zodat kandidaten niet worden vergeten door menselijke fouten. 
 • Planning: Het coördineren van vergadertijden kan een heel gedoe zijn. Geautomatiseerde planning tools kunnen het proces vereenvoudigen door geschikte tijden te vinden voor zowel interne vergaderingen als vergaderingen met kandidaten.  

Beheer van werknemers

AI kan worden gebruikt voor verschillende aspecten van personeelsbeheer, waaronder het ondersteunen van leren en ontwikkelen. Door individuele behoeften te beoordelen en persoonlijke prestatiegegevens te gebruiken, kan AI een gepersonaliseerd intern bijscholings- of ontwikkelingsprogramma bieden. AI-technologie kan bijdragen aan een werkplek met betere ontwikkelingsmogelijkheden en mogelijkheden voor interne mobiliteit blootleggen. 

Een ander aspect van personeelsbeheer waar AI nuttig kan zijn, is het monitoren van het welzijn van werknemers. Tools en oplossingen kunnen waardevolle inzichten bieden in de werklast en het algehele welzijn van werknemers, waardoor teams middelen beter kunnen toewijzen en een veilige en gezonde werkomgeving kunnen ondersteunen.

Inzichten en resultaten

In het huidige datagestuurde landschap speelt het meten van resultaten en processen een cruciale rol in de dagelijkse HR-activiteiten. De integratie van AI en automatisering in wervings- en personeel prestatiemetingen kan waardevolle inzichten opleveren, processen optimaliseren en resultaten en efficiëntie stimuleren. Moderne AI- en automatiseringsoplossingen kunnen het ook eenvoudiger maken om grote gegevensverzamelingen efficiënt te beheren, waardoor mogelijkheden ontstaan voor een betere gegevensverwerking en -analyse.  

Zorgen over het gebruik van AI in HR

Hoewel AI en automatisering aanzienlijke voordelen bieden op HR-gebied, is het belangrijk om je bewust te zijn van de mogelijke risico's en uitdagingen die gepaard gaan met de technologie.

 • Transformatie van rollen: De integratie van AI en automatisering in de bredere organisatiestrategie en -activiteiten kan leiden tot de vervanging of transformatie van bepaalde rollen. Daarom is het belangrijk om je personeel bij te scholen en de rolverwachtingen aan te passen aan het veranderende HR-landschap. Volgens een onderzoek van IBM schatten leidinggevenden dat 40% van hun personeel zich de komende drie jaar moet bijscholen als gevolg van de implementatie van AI en automatisering.

 • Privacy van werknemers: Hoewel AI-oplossingen manieren bieden om de prestaties van werknemers te meten, moet het behoud van de integriteit serieus worden genomen. Een strategie is om werknemers te betrekken bij het begrijpen van de gegevensverzameling processen en het doel ervan. Daarnaast is het van cruciaal belang om aandacht te hebben voor de feedback van werknemers en de nodige aanpassingen te doen op basis van hun perspectieven.
 • Menselijke expertise vervangen: Hoewel AI een waardevol middel is om de algehele HR-efficiëntie te verbeteren, is het noodzakelijk om te begrijpen dat kunstmatige intelligentie geen vervanging is voor menselijke expertise. In plaats daarvan moet het worden gezien als een hulpmiddel. De ervaring en kennis van HR-professionals blijven belangrijk om HR-activiteiten van hoge kwaliteit te garanderen.

 • Ethiek en legaliteit: Zoals bij de meeste technologische ontwikkelingen lopen wetten en regels vaak achter. Er wordt vooruitgang geboekt om de ethische en juridische problemen rond AI aan te pakken, zoals blijkt uit initiatieven zoals de EU AI Act. Omdat er zeker nieuwe wetten zullen komen, is het essentieel dat bedrijven op de hoogte blijven en de ontwikkelingen volgen om ervoor te zorgen dat hun gebruik van AI ethisch, legaal en compliant is. 
tim-gouw-1K9T5YiZ2WU-unsplash

Invloed van AI op HR

We kunnen stellen dat kunstmatige intelligentie een grote impact heeft op HR, met het vermogen om verschillende aspecten van de sector een nieuwe vorm te geven. De voordelen van het gebruik van AI-technologie in de dagelijkse HR-activiteiten zijn talrijk en kunnen bedrijven en werknemers ten goede komen. 

AI speelt al een grote rol in de huidige HR-sector en zal naar verwachting alleen maar groeien. Dit betekent dat het invloed zal blijven hebben op de manier waarop HR-teams personeel aannemen, met werknemers omgaan en verschillende processen afhandelen. Nu AI een steeds grotere rol gaat spelen in HR-praktijken, is het essentieel om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van AI, de toepassing ervan en de daaruit voortvloeiende implicaties. 

Naarmate kunstmatige intelligentie meer wordt geïntegreerd en gebruikt in HR, nemen bovendien de verwachtingen van klanten, werknemers en kandidaten toe dat het efficiënt wordt gebruikt en ingezet. In een sector die nieuwe technologieën omarmt voor sneller en nauwkeuriger werk, is het essentieel voor uw bedrijf om zich aan te passen en voorop te blijven lopen.

Hoe zal AI HR in de toekomst vormgeven?

De toekomst van human resources is nauw verbonden met de vooruitgang van kunstmatige intelligentie. AI zal HR-praktijken waarschijnlijk blijven transformeren en werving, talent acquisitie en personeelsbeheer efficiënter maken. HR-professionals kunnen gestroomlijnde processen en een steeds meer datagestuurde focus verwachten, wat leidt tot een dynamischer en sneller HR-landschap. Naarmate meer HR-afdelingen AI integreren in hun dagelijkse werkzaamheden, moeten organisaties min of meer overgaan op AI-technologie om concurrerend te blijven. 

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat AI-technologie de behoefte aan HR-professionals in de nabije toekomst niet zal vervangen. Menselijke perspectieven en ervaringen binnen HR spelen een cruciale rol in het behouden van een HR-functie van hoge kwaliteit en het helpen van bedrijven om te gedijen en te groeien. 

Samenvatting en belangrijke opmerkingen

Hier volgen een paar belangrijke opmerkingen over hoe AI de HR-sector een nieuwe vorm geeft en wat je kunt doen om AI-technologie een natuurlijk onderdeel van je organisatie te maken: 

 • Ken uw behoeften: Om AI succesvol te implementeren in je HR-organisatie, is het belangrijk om vast te stellen waarom je AI wilt gebruiken en wat je met de technologie wilt bereiken.

 • Gestroomlijnde activiteiten: Kunstmatige intelligentie kan HR-activiteiten aanzienlijk verbeteren, zoals werving, talentbeheer en het verminderen van administratieve taken.

 • Tijd- en kostenbesparingen: AI kan bijdragen aan tijdsefficiëntie en kostenbesparing door tijdrovende taken zoals cv-screening en planning te automatiseren.

 • Onpartijdige werving: AI kan, indien correct gebruikt, een meer inclusief wervingsproces bevorderen door voorrang te geven aan vaardigheden en kwalificaties boven persoonlijke informatie.

 • Datagestuurde inzichten: De integratie van AI en automatisering in HR zorgt voor waardevolle datagestuurde inzichten, optimaliseert processen en draagt bij aan de algehele efficiëntie in gegevensverwerking.

 • Aanpassing en verwachtingen: Op de hoogte blijven van de nieuwste trends op het gebied van AI-technologie is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat bedrijven voldoen aan de stijgende verwachtingen in een sector die voortdurend verandert.

Concluderend: AI is een blijvertje en het is essentieel om te weten hoe je het het beste kunt integreren om HR-processen te verbeteren. Nu AI een integraal onderdeel wordt van de HR-sector, is het cruciaal om de mogelijkheden ervan te benutten en tegelijkertijd te erkennen dat AI een hulpmiddel is en geen vervanging van menselijke expertise. Door te profiteren van de voordelen en rekening te houden met de beperkingen, kunnen bedrijven zich aanpassen aan het veranderende landschap en voldoen aan de stijgende verwachtingen van het gebruik van AI in HR. 

Laatst bijgewerkt:

Get the latest updates

Subscribe to the blog to stay updated with the latest content on HR, recruiting, and the future of work

2024-WINTER-G2-Badges-Website

Want to see Jobylon in action?

Get a product tour of our talent acquisition platform and discover why we are loved by recruiters, hiring managers, and HR leaders across the world's largest employers!

Book a demo