Talent acquisition - en konkurrenskraftig rekryteringsstrategi!

Sofia Lindman Rekrytering HR-ordlista talent acquisition

Att hitta och behålla rätt kompetens över tid är en stor utmaning för alla företag och organisationer. Talent acquisition är en effektiv metod för att möta utmaningen. Låt oss reda ut vad talent acquisition är för något, hur det skiljer sig från traditionell rekrytering och hur din organisation kan attrahera och behålla talanger på lång sikt!

blog image 67

Vad betyder talent acquisition?

Talent acquisition (även kallat TA) är en effektiv strategi för att attrahera och behålla arbetskraft på lång sikt. Strategin går ut på att identifiera och rekrytera högkvalitativa kandidater som uppfyller kraven för den aktuella positionen i företaget som behöver tillsättas. Traditionell rekrytering handlar främst om att tillsätta enskilda tjänster just när behovet uppstår. Det är såklart viktigt, men talent acquisition handlar också om att på ett övergripande och långsiktigt plan optimera alla delar av rekryteringsprocessen.

Det är en kombination av flera delar såsom sourcing, utveckla arbetsgivarvarumärke (Employer branding) och marknadsföring. Allt i symbios med resten av organisationen, från chefer till HR-avdelning samt andra aspekter såsom företagets position på marknaden, resurser och affärsmål. Att optimera jobbannonser, hålla sig uppdaterad kring hur arbetsmarknaden förändras och att bygga relationer med potentiella framtida kandidater är några konkreta exempel på delar av en framgångsrik strategi. En utstuderad plan gör att du hela tiden ligger steget före och kan bygga upp en stark databas med kandidater som gör att det finns ett flöde av personer att kontakta så fort en ledig tjänst behöver tillsättas. 

Att tillsätta en tjänst med rätt person är alltså bara en del i processen, att behålla kompetensen är minst lika viktigt. Det är därför viktigt att inte bara matcha rätt kompetens, personen ska också kännas rätt, passa in i företagskulturen och dela företagets värderingar för att öka chanserna att anställningen varar en lång tid framöver. 

Varför är talent acquisition viktigt?

Att både anställa och behålla rätt personer över tid har en stor påverkan på företagets möjlighet för tillväxt och framgång. Att inte ha en utstuderad strategi för vilka personer man rekryterar till företaget kan leda till hög personalomsättning. Det är såklart kostsamt ur ett ekonomiskt perspektiv, men det kan även leda till en rörig organisation, osäkerhet bland personal och bristande motivation. 

Talent acquisition är en progressiv strategi som med noggranna steg i processen säkerställer att inte bara anställa en viss kompetens utan också en person som passar in i kulturen på företaget. En annan viktig aspekt är att det finns en tydlig karriärplan för den person man rekryterar. Det gäller även för de som redan är anställda på företaget. På så sätt ser man till att varje person har möjlighet att utvecklas och nå uppsatta mål vilket ökar motivationen och ger ett incitament att stanna kvar på arbetsplatsen. 

Sammanfattningsvis är det väldigt konkurrenskraftigt att sätta en TA-strategi. Det hjälper företag att förebygga hög personalomsättning, stärka arbetsgivarvarumärket och ligga steget före när det kommer till att attrahera rätt talanger vid rätt tidpunkt. 

Fördelar med talent acquisition

 • Ökad effektivitet
  Att behålla och utveckla befintlig personal, i kombination med att bygga upp en talangpool som gör att du alltid har kandidater redo när behovet dyker upp, effektiviserar hela rekryteringsprocessen. 

 • Minskade kostnader i både tid och pengar
  Genom en effektiv och genomtänkt rekryteringsprocess samt hållbar kompetensförsörjning minskar personalomsättningen, vilket är väldigt resurseffektivt. 

 • Ett starkare employer branding
  En hållbar och lyckad kompetensförsörjning ger arbetsplatsen ett gott rykte och stärker arbetsgivarvarumärket. Ett starkt employer brand kommer med många fördelar för en organisation, och inte minst underlättar det rekryteringen av nya talanger.

 • Konkurrenskraftigt
  Sist men inte minst, kommer en talent acquisition-process ge företag en konkurrenskraftig fördel på arbetsmarknaden. Genom att arbeta proaktivt med rekrytering så kommer företaget att ligga steget före när en position väl behöver tillsättas samtidigt som det är hård konkurrens på marknaden. 

_blog image 15

Vad är skillnaden mellan talent acquisition och rekrytering?

Det är lätt att blanda ihop begreppen rekrytering och talent acquisition. Det är förståeligt då båda dessa metoder, kort beskrivet, handlar om att rekrytera rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Det finns dock skillnader mellan dessa arbetssätt. Vid det här laget har vi gått igenom vad talent acquisition innebär samt dess fördelar. Kanske har du redan en uppfattning kring vad som skiljer dessa åt men för att förtydliga så reder vi ut dessa begrepp:

Medan rekrytering handlar om att på kort sikt tillsätta en ledig tjänst när behovet uppstår, så täcker talent acquisition ett mycket bredare spektrum. Det handlar om hur man blir mer träffsäker kring vilka personer man rekryterar genom att det finns en tydlig karriärplan samt att personen matchar både kompetenskraven men också lägger stor vikt vid mjuka värden som värderingar etc. Utöver att rekrytera ny personal så handlar talent acquisition om att utveckla och behålla befintlig arbetskraft. 

Kort sammanfattat så är rekrytering bara en liten del av en övergripande talent acquisition-strategi. 

En effektiv talent acquisition strategi

Att planera en effektiv talent acquisition strategi kan göras på många olika sätt beroende på budget, behov, bransch och resurser. Vi har listat några av de vanligaste och viktigaste delarna i en effektiv talent acquisition process. 

 1. Behovsanalys 
  För att en talent acquisition strategi eller process ska vara så effektiv som möjligt behöver du börja med att få en djupare förståelse för företaget och branschen som företaget verkar i. Det är högst väsentligt att göra en konkurrentanalys samt analysera företagets positionering på marknaden, framtidsvision, affärsmål och budget. Gör sedan en behovsanalys baserad på samlad information och bryt ner det i specifika arbetsroller.

 2. Stärk ditt employer branding
  Ett starkt employer brand är en viktig nyckel till framgångsrik rekryteringsmarknadsföring och talent acquisition. Med ett starkt arbetsgivarvarumärke kan man nå ut till relevanta kandidater som får reda på att företaget finns och vad de har att erbjuda. Lyckas man att nå ut med ett positivt employer branding till rätt målgrupp för sin organisation har man en enorm konkurrensfördel.

 3. Bygg relationer och skapa en talangpool
  Till skillnad från traditionell rekrytering, när du söker kandidater först när behovet uppstår, är talent acquisition ett pågående arbete oavsett hur behovet ser ut för stunden. För att ligga steget före är det därför viktigt att nätverka och bygga relationer med relevanta kandidater. Det kan vara allt från att närvara på branschevent, i onlineforum och andra sociala nätverk där specialister inom din bransch befinner sig. På så sätt kan du skapa ett värdefullt nätverk som kommer spara mycket tid och resurser när det väl är dags att tillsätta en ledig tjänst. 

 4. Urval och intervju
  När det är dags att tillsätta en ny tjänst kan du identifiera de mest väsentliga egenskaperna som befattningen kräver och börja göra ditt urval av kandidater för en intervju. Därefter kan du utforma intervjufrågor som ger dig de svar du söker. I en TA-strategi ingår ofta välutformade intervjustrategier och frågor, men beroende på vem du intervjuar och till vilken tjänst måste du planera noggrant innan vilka frågor som är viktigast att få svar på. Exempel på bra frågor är sådana som visar på kandidatens förmåga att lösa problem, tänka snabbt och kunna referera till egna erfarenheter som är relevanta för tjänsten. För att kunna göra en mer objektiv bedömning mellan kandidaterna bör du utgå från en kompetensbaserad intervjuform. Det är även effektivt att komplettera vanliga intervjuer med personlighetstest och logiktest. 

 5. Anställning och onboarding
  Nu när anställningsavtalet är undertecknat, bör du se till att förbereda en riktigt bra onboarding. Det ni gör nu kommer nämligen att ha direkt inverkan på hur medarbetaren uppfattar dig, arbetsplatsen och företaget i sin helhet. En väl genomförd introduktion visar sig snabbt i prestation och resultat samt sätter pricken över i:et på en bra kandidatupplevelse genom hela rekryteringsprocessen. 

Verktyg som effektiviserar företagets talent acquisition

När man pratar om Talent Acquisition-system så menar man mjukvaruprogram för rekryterare, mer känt som rekryteringsverktyg. Genom vårt rekryteringsverktyg kan du på ett användarvänligt sätt effektivisera hela rekryteringsprocessen både för ditt företag och dina potentiella kandidater. Ett sådant TA-system kan exempelvis ge möjligheten att lyfta fram företagets employer branding och skapa nytänkande, skräddarsydda jobbannonser anpassat för din målgrupp. Rekryteringsarbetet blir mer effektivt och förbättrar även upplevelsen för kandidaterna.

Senast uppdaterad:

Gör som hundratals HR-ledare. Prenumerera på nyhetsbrevet.

Få uppdateringar om det senaste inom HR, rekrytering, och framtidens arbetsplats levererat direkt till din inkorg.

g2_spring_2023_website

Intresserad av en demo i vårt rekryteringsverktyg?

Upptäck hur Jobylon kan hjälpa dig med att förenkla din rekryteringsprocess.
Boka demo