Talent acquisition - en konkurransedyktig rekrutteringsstrategi!

Mina Gaarud Houge Rekruttering rekrutteringtrender HR-ordliste

Å finne og beholde riktig kompetanse over tid er en stor utfordring for alle selskaper og organisasjoner. Talent acquisition er en effektiv metode for å møte denne utfordringen. La oss klargjøre hva talent acquisition er, hvordan det skiller seg fra tradisjonell rekruttering, og hvordan din organisasjon kan tiltrekke seg og beholde talenter på lang sikt!

Blog image 44

Hva betyr talent acquisition?

Talent acquisition (også kalt TA) er en effektiv strategi for å tiltrekke seg og beholde arbeidskraft på lang sikt. Strategien innebærer å identifisere og rekruttere høykvalitets kandidater som oppfyller kravene til den aktuelle stillingen i selskapet som trenger å bli fylt. Tradisjonell rekruttering handler hovedsakelig om å fylle enkelte stillinger akkurat når behovet oppstår. Dette er selvfølgelig viktig, men talent acquisition handler også om å på en helhetlig og langsiktig plan optimalisere alle deler av rekrutteringsprosessen.

Det er en kombinasjon av flere deler som sourcing, utvikling av varemerket (Employer branding) og markedsføring. Alt i samspill med resten av organisasjonen, fra ledere til HR-avdelingen, samt andre aspekter som selskapets posisjon på markedet, ressurser og forretningsmål. Å optimalisere jobbannonser,  holde seg oppdatert om hvordan arbeidsmarkedet endres, og å bygge relasjoner med potensielle fremtidige kandidater er noen konkrete eksempler på deler av en vellykket strategi. En gjennomtenkt plan gjør at du alltid ligger et skritt foran og kan bygge opp en sterk database med kandidater som gjør at det alltid er et strøm av personer å kontakte så snart en ledig stilling trenger å bli fylt.

Å fylle en stilling med riktig person er bare en del av prosessen, å beholde kompetansen er minst like viktig. Det er derfor viktig å ikke bare matche riktig kompetanse, personen skal også føles riktig, passe inn i bedriftskulturen og dele selskapets verdier for å øke sjansen for at ansettelsen varer en lang tid framover.

Hvorfor er talent acquisition viktig?

Å både ansette og beholde de rette personene over tid har en stor innvirkning på selskapets muligheter for vekst og suksess. Å ikke ha en gjennomtenkt strategi for hvem man rekrutterer til selskapet kan føre til høy turnover blant ansatte. Dette er selvfølgelig kostbart fra et økonomisk perspektiv, men det kan også føre til en uorganisert organisasjon, usikkerhet blant ansatte og mangel på motivasjon.

Talent acquisition er en fremoverlent strategi som, med nøye planlagte trinn i prosessen, sikrer at man ikke kun ansetter basert på spesifikk kompetanse, men også en person som passer godt inn i bedriftens kultur. En annen vesentlig komponent er at det foreligger en klar karriereplan for den personen man rekrutterer. Dette gjelder også for dem som allerede jobber i selskapet. På denne måten sikrer man at enhver person har muligheten til å utvikle seg og nå sine mål, noe som øker motivasjonen og gir en kraftig drivkraft til å bli i bedriften.

Oppsummert er det svært konkurransedyktig å sette en TA-strategi. Det hjelper selskaper å forebygge høy personal turnover, styrke employerbrand og være et steg foran når det kommer til å tiltrekke seg riktige talenter til rett tid.

Fordeler med talent acquisition

 • Økt effektivitet 
  Å beholde og utvikle eksisterende personale, i kombinasjon med å bygge opp en talentpool slik at du alltid har kandidater klare når behovet oppstår, effektiviserer hele rekrutteringsprosessen.

 • Reduserte kostnader både i tid og penger
  Gjennom en effektiv og gjennomtenkt rekrutteringsprosess, samt bærekraftig kompetanseforsyning, reduseres turnoveren, noe som er svært ressurseffektivt.

 • Et sterkere employer branding
  En bærekraftig og vellykket kompetanseforsyning gir arbeidsplassen et godt rykte og styrker merkevaren. Et sterkt employer brand kommer med mange fordeler for en organisasjon, og det forenkler særlig rekrutteringen av nye talenter.

 • Konkurransedyktig
  Sist, men ikke minst, vil en talent acquisition-prosess gi selskaper en konkurransedyktig fordel på arbeidsmarkedet. Ved å jobbe proaktivt med rekruttering, vil selskapet ligge et steg foran når en stilling trenger å fylles, samtidig som det er tøff konkurranse på markedet.

Blog image 01

Hva er forskjellen mellom talent acquisition og rekruttering?

Det er lett å blande begrepene rekruttering og talent acquisition. Det er forståelig, siden begge disse metodene, kort beskrevet, handler om å rekruttere riktig kompetanse på riktig tidspunkt. Det er imidlertid forskjeller mellom disse arbeidsmåtene. På dette tidspunktet har vi gjennomgått hva talent acquisition innebærer samt dets fordeler. Kanskje har du allerede en oppfatning av hva som skiller disse fra hverandre, men for å klargjøre det, la oss avklare disse begrepene:

Mens rekruttering handler om å på kort sikt fylle en ledig stilling når behovet oppstår, dekker talent acquisition et mye bredere spektrum. Det handler om hvordan man blir mer treffsikker i hvilke personer man rekrutterer ved at det finnes en tydelig karriereplan, og at personen matcher både kompetansekravene, men også legger stor vekt på myke verdier som verdier osv. Utover å rekruttere nytt personell, handler talent acquisition om å utvikle og beholde eksisterende arbeidskraft.

Kort oppsummert er rekruttering bare en liten del av en overordnet talent acquisition-strategi.

En effektiv talent acquisition strategi

Å planlegge en effektiv talent acquisition strategi kan gjøres på mange forskjellige måter avhengig av budsjett, behov, bransje og ressurser. Vi har listet opp noen av de vanligste og viktigste delene i en effektiv talent acquisition prosess.

 1. Behovsanalyse

For at en talent acquisition strategi eller prosess skal være så effektiv som mulig, trenger du å starte med å få en dypere forståelse for selskapet og bransjen som selskapet opererer i. Det er svært vesentlig å gjøre en konkurranseanalyse og analysere selskapets posisjonering i markedet, fremtidsvisjon, forretningsmål og budsjett. Gjør deretter en behovsanalyse basert på samlet informasjon og bryt det ned i spesifikke jobbroller.

 1. Styrk ditt employer brand

Et sterkt employer brand er en viktig nøkkel til vellykket rekrutteringsmarkedsføring og talent acquisition. Med et sterkt employer brand kan man nå ut til relevante kandidater som blir kjent med at selskapet eksisterer og hva de har å tilby. Hvis man klarer å nå ut med et positivt inntrykk til riktig målgruppe for sin organisasjon, har man en enorm konkurransefordel.

      3. Bygg relasjoner og skap en talentpool

I motsetning til tradisjonell rekruttering, der du søker kandidater først når behovet oppstår, er talent acquisition et pågående arbeid uavhengig av hvordan behovet ser ut for øyeblikket. For å ligge et skritt foran, er det derfor viktig å nettverke og bygge relasjoner med relevante kandidater. Det kan være alt fra å være til stede på bransjeeventer, i onlinefora og andre sosiale nettverk hvor spesialister innen din bransje befinner seg. På denne måten kan du skape et verdifullt nettverk som vil spare mye tid og ressurser når det er på tide å fylle en ledig stilling.

       4.  Kandidatseleksjon  og intervju

Når det er på tide å fylle en ny stilling, kan du identifisere de mest vesentlige egenskapene som stillingen krever og begynne å velge ut passende kandidater for intervju. Deretter kan du utforme intervjuspørsmål som gir deg svarene du søker. I en TA-strategi inngår ofte velutformede intervjustrategier og spørsmål, men avhengig av hvem du intervjuer og til hvilken stilling, må du planlegge nøye hvilke spørsmål som er viktigst å få svar på. Eksempler på gode spørsmål er de som viser kandidatens evne til å løse problemer, tenke raskt og kunne referere til egne erfaringer som er relevante for stillingen. For å kunne gjøre en mer objektiv vurdering mellom kandidatene, bør du bruke en kompetansebasert intervjumetode. Det er også effektivt å supplere vanlige intervjuer med personlighetstester og logiske tester.

       5. Ansettelse og onboarding

Nå som arbeidskontrakten er signert, bør du sørge for å forberede en virkelig god onboarding. Det du gjør nå, vil nemlig ha direkte innvirkning på hvordan den ansatte oppfatter deg, arbeidsplassen og selskapet som helhet. En godt gjennomført introduksjon viser seg raskt i prestasjon og resultater, og setter prikken over i-en for en god kandidatopplevelse gjennom hele rekrutteringsprosessen.

Verktøy som effektiviserer bedriftens talent acquisition

Når man snakker om Talent Acquisition-systemer, refererer man til programvare for rekrutterere, mer kjent som rekrutteringsverktøy. Gjennom vårt rekrutteringsverktøy, har du muligheten til å effektivisere hele rekrutteringsprosessen på en brukervennlig måte, noe som kommer både din bedrift og potensielle kandidater til gode. Dette TA-systemet kan for eksempel bistå i å fremheve bedriftens employer branding, samt skape innovative og tilpassede jobbannonser som er skreddersydd for din målgruppe. Dette effektiviserer rekrutteringsprosessen og bidrar til en forbedret opplevelse for kandidatene.

Sist oppdatert:

Get the latest updates

Subscribe to the blog to stay updated with the latest content on HR, recruiting, and the future of work

g2_spring_2023_website

Få en personlig demo

Se hvordan Jobylon kan hjelpe deg med å forenkle rekrutteringsprosessen
Bestill en demo