Så skapar du effektiva rekryteringskampanjer med hjälp av data

Sofia Lindman Rapportering & Analys

Upplever ditt företag svårigheter med att hitta rätt kandidater till era tjänster? Då kanske ni annonserat jobbet på fel platser och vid fel tillfälle. En väl genomförd rekryteringskampanj attraherar även de mest svårfångade kandidaternas uppmärksamhet och bidrar till att bygga upp ert employer brand och medvetenheten kring ert varumärke.

Blog image 53

Kompetensbrist utgör ett av de största tillväxthindren för företag, och just nu vittnar stora delar av näringslivet om att de har svårt att hitta rätt kompetens. Inom IT-branschen märks detta särskilt tydligt. TechSverige bedömer att det kommer att behövas ytterligare 70 000 kvalificerade personer inom IT år 2024.

De flesta anlitar rekryterings- & bemanningsföretag för att få hjälp med att attrahera kompetensen och nå ut med sina annonser. Den främsta fördelen är att företag på så vis löser sitt akuta problem och slipper betala när ditt rekryteringsbehov väl är tillgodosett. Men vad händer om företaget behöver genomföra ännu fler rekryteringar, eller rentav behöver ett konstant inflöde av nya kandidater?

Arbetsmarknaden har på bara några få år förändrats markant. Facebook stramar åt sina tidigare nischade annonseringsalternativ, jobbsajter blir mer nischade åt specifika branscher, och kandidater har allt svårare att navigera sig fram på marknaden. I slutändan har arbetsgivaren som är mest attraktiv syns i rätt kanaler där rätt kandidater befinner sig och vid precis rätt tillfälle bäst chanser att lyckas. Så hur når man dit? 

Om ditt företag är verksamt inom en bransch som ständigt är i behov av nya kandidater riskerar det att bli kostsamt i längden att ta extern hjälp för varje rekrytering. Du behöver helt enkelt en mer effektiv och långsiktig lösning som säkerställer att kandidater hittar till ditt företag istället för att du behöver jaga dem – en del av detta är att skapa rekryteringskampanjer för att få maximal spridning av din tjänst. För att skapa en effektiv rekryteringskampanj gäller det bland annat att:

  • Arbeta aktivt med att stärka ert arbetsgivarvarumärke för att få rätt sorts kandidater att söka sig till ert företag kontinuerligt
  • Bestäm vilken typ av talanger ni vill nå med er annons och ta reda på vad de lockas av så att ni kan skapa en bra kandidatupplevelse
  • Utforma annonsen baserat på era insikter från föregående punkt och var inte rädda för att ta ut svängarna och tänka kreativt. Kanske visualiserar ni det bäst i en film eller en uppseendeväckande marknadsföringsinsats?
  • Ta reda på vilka plattformar kandidaterna nås via och satsa på effektiva lösningar för att nå ut med er annons i rätt kanaler

 

Vikten av att upprätthålla ett starkt employer brand

När kandidater får frågan om den främsta anledningen till varför de inte sökt ett jobb så är svaret i många fall att de inte har fått en tillräckligt bra förståelse för hur det egentligen är att arbeta inom organisationen. Företag som aktivt arbetar med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och sprida budskapet om det får fler relevanta ansökningar per publicerad tjänst. Därför är det viktigt att först börja med att utröna vilka kandidater ni vill rikta er till, hur ni arbetar med ert arbetsgivarvarumärke idag och hur ni kan nå ut med budskapet till drömkandidaterna kandidater mer effektivt. Det går naturligtvis att rekrytera utan ett stort och välkänt arbetsgivarvarumärke, men det är betydligt svårare. En bra rekryteringskampanj ska uppmuntra rätt kandidater att vilja söka sig till din tjänst och ditt företag. 

Därefter handlar det om att nå ut i rätt kanaler med sitt budskap. På Jobylon menar vi att om en kandidat enbart behöver se en rekryteringskampanj en gång för att klicka, har du nått ut med rätt budskap, till rätt målgrupp, och i rätt kanal. 

 

Fyra viktiga mätpunkter

Men hur ska vi kunna förstå om vi nått ut med rätt budskap, till rätt målgrupp, och i rätt kanaler? Här kommer data in i bilden – här tycker vi främst att det är viktigt att fokusera på fyra mätpunkter:

  1. Räckvidd
  2. Exponeringar
  3. CPR – Click through rate
  4. CPC – Cost per click

Räckvidd innebär kortfattat hur många (relevanta) kandidater vi når vi ut till per kampanj, medan exponeringar beskriver hur många gånger respektive kandidat fått se en annons. Exempelvis kan kandidater behöva se en sponsrad rekryteringskampanj i sitt flöde mellan 1-5 gånger innan de väl bestämmer sig för att klicka på den. 

Att ta reda på vilken räckvidd och antal exponeringar vår rekryteringskampanj har fått kan därför ge oss en bra fingervisning om resultatet. Om räckvidden och antalet exponeringar är ungefär lika har du skapat en fantastisk kampanj. Om en kampanj däremot har nått 4000 personer, men samtidigt fått 28 000 exponeringar, är vårt resonemang att något bör ses över, exempelvis annonstext, titel eller val av kanal. 

Förutom räckvidd och exponeringar går det att gå ännu mer in på djupet och ta reda på kampanjens CTR och CPR – click through rate och cost per click. 

Click through rate får vi reda på när vi tar antalet klick på annonsen dividerat med antalet exponeringar. Om vi använder oss av exemplet ovan med 28 000 exponeringar, så skulle den kampanjen rimligtvis generera 364 klick. CTR:en blir då 364/28000 = 0.013. Vi får alltså resultatet att kampanjen har en CTR på 1,3% – så stor procentandel av kandidaterna som ser kampanjen klickar. Helst vill vi alltid se att denna siffran ökar.

Respektive kampanj har alltid en budget, och när vi tittar på CPC strävar vi därför efter att generera så många klick för en så liten kostnad som möjligt. Låt oss säga att vi har en budget på 3000 kr och genererar 364 klick. Då får vi en CPC på 3000/364 = 8,24 kr/klick. När vi vet detta så kan vi också räkna ut ungefär hur många klick vi får om vi skulle vilja öka eller sänka budgeten.

 

Vår slutsats: Mer data – bättre resultat

På Jobylon hjälper vi inte bara hundratals företag i Norden att hantera sina kandidater via vårt rekryteringsverktyg – vi hjälper även våra kunder att nå ut med moderna jobbannonser genom att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och designa effektiva rekryteringskampanjer. Vi sponsrar tusentals jobb i relevanta kanaler – varje år. Detta resulterar i att vi samlat på oss en god kännedom om vad kandidaterna efterfrågar allra mest, och därtill en mängd insikter kring vad som kännetecknar en träffsäker rekryteringskampanj.

När vi på Jobylon utformar kampanjer för våra kunder mäter vi alltid ovan nämnda parametrar.  För varje ny kampanj samlar vi på oss ännu mer data och insikter som gör att vi kan skapa ännu mer träffsäkra kampanjer. Datan ger oss nämligen insikter kring vilka rekryteringskampanjer som visat sig vara mest framgångsrika, och varför. Detta medför att vi redan på förhand kan skapa oss en bild av hur en kampanj kommer prestera och vad kostnaden kommer att landa på. Ju fler rekryteringskampanjer vi publicerar, desto säkrare blir våra mätmetoder. I kombination med detta så testar vi alltid nya kombinationer för att förbättra våra mätpunkter. 

Rekryteringskampanjerna är bara början. När du väl fått in kandidater till din platsannons eller ditt ansökningsformulär så börjar en ny resa. Hur du formulerat texten, vilka frågor du ställer du samt vad som krävs för att kandidaten ska kunna genomgå ansökan har också en stor betydelse för dina chanser att attrahera kandidater. Här finns det precis lika många parametrar att förstå sig på.

Avslutningsvis hoppas vi att ni har fått en bättre förståelse för grunderna kring datadrivna kampanjer. Det är komplext, vi vet!

Vi finns här för att hjälpa er. Ta kontakt med oss idag så berättar vi gärna om hur vi kan hjälpa just ert företag.

Senast uppdaterad:

Gör som hundratals HR-ledare. Prenumerera på nyhetsbrevet.

Få uppdateringar om det senaste inom HR, rekrytering, och framtidens arbetsplats levererat direkt till din inkorg.

g2_spring_2023_website

Intresserad av en demo i vårt rekryteringsverktyg?

Upptäck hur Jobylon kan hjälpa dig med att förenkla din rekryteringsprocess.
Boka demo