Rekryteringstrenderna du måste hålla koll på under 2023

Jobylon Rekrytering Rekryteringstrender

År 2022 markerade en betydande övergång på arbetsmarknaden. Antalet lediga jobb ökade kraftigt samtidigt som antalet sökande minskade dramatiskt. Faktum är att det i dag finns två lediga jobb för varje arbetslös arbetstagare i USA. Som ett resultat kämpade HR-team med att hålla jämna steg med det snabbt växande antalet lediga tjänster och sjunkande kandidatpooler, vilket resulterade i att rekryteringsbudgetarna sköt i höjden med upp till 51% från 2021. Nu när arbetssökande har fått auktoritet på arbetsmarknaden behöver arbetsgivare fortsätta anstränga sig för att ligga steget före konkurrensen om toppbegåvningar år 2023 och framöver.

Rapport för rekryteringstrenderna 2023

En genomarbetad strategi kan ge dig försprång när det gäller att locka till sig skickliga och kvalificerade kandidater från en begränsad och konkurrensutsatt talangmarknad. För att komma igång på rätt sätt behöver du omvärdera och ändra ditt tillvägagångssätt i rekryteringsprocessen för att anpassa dig till behoven och kraven hos den nuvarande arbetskraften, som förändrats permanent på grund av pandemin. Håll dig uppdaterad om de kommande rekryteringstrenderna för att säkerställa att dina strategier är i linje med vad arbetssökande förväntar sig av dig. Med detta i åtanke har vi skapat rapporten "Rekryteringstrender 2023" som ger dig omfattande insikter i de trender och utmaningar som kommer att forma rekryteringsvärlden år 2023. Den här artikeln kommer att sammanfatta de viktigaste lärdomarna från rapporten och dela med sig av viktiga tips om hur du kan förbereda dig för dessa förändringar det kommande året.

1. Den instabila ekonomin 

Den globala ekonomin återhämtar sig fortfarande från coronakrisens påverkan. Trots att återhämtningen förväntas ta flera år har vi redan sett betydande förbättringar, särskilt när det gäller arbetslösheten. Faktum är att en studie förutspådde att arbetslösheten i USA kommer att sjunka till en genomsnittlig årlig nivå på 3,6% år 2025 från hela 6,4% i början av 2021. Vilket är lovande tecken inför framtiden, eller hur? Trots detta förblir den ekonomiska situationen ostabil och risken för en annan ekonomisk nedgång är fortfarande hög.

Faktum är att många ekonomer redan har förutspått att världsekonomin är på väg in i en lågkonjuktur år 2023. Detta innebär att vi kan förvänta oss massavskedanden och en minskning av tjänster när företag stramar åt och anpassar sin verksamhet för att möta de nya marknadsförhållandena. Men trots rädslan för lågkonjuktur kommer arbetssökande fortfarande ha en fördel på arbetsmarknaden eftersom företagens starka behov av att anställa kommer att kvarstå. En huvudorsak till detta är den ökande populationen av äldre arbetstagare, vilket begränsar talangpoolen i flera länder. Som ett resultat förutspår vi att konkurrensen på arbetsmarknaden kommer att förbli hård under de kommande åren. Med detta i åtanke förväntar vi oss att företag kommer att vara mer strategiska i sina rekryteringar för att vinna det ständigt utmanande talangkriget.

2. Distansarbete är ett krav för många arbetssökande

Under de senaste två åren har distansarbete blivit mycket populärt och många företag har övergått till denna arbetsform för att klara utmaningarna med COVID-19-pandemin. Under denna tid har inte bara arbetsgivare sett och upplevt fördelarna med denna nya arbetsform, utan också anställda, eftersom de har uppskattat den flexibilitet som följer med den. Därför har vi sett en anmärkningsvärd ökning av efterfrågan på denna trend, särskilt inom IT branchen. Det har faktiskt blivit en av de mest eftertraktade förmånerna som arbetssökande vill ha från sina arbetsgivare, och 80% av dem säger att de skulle avböja ett jobberbjudande som inte erbjuder möjlighet till distansarbete. Så för att möta både affärsbehoven och arbetstagarnas krav förväntar vi oss att denna trend kommer att fortsätta, även nu när ekonomin är på väg mot full återhämtning.

Med flera rapporter som visar att distansarbete kan tackla några av de viktigaste utmaningarna inom rekrytering tror vi att det också kan vara en bra lösning för den kommande lågkonjuktur, där kostnadsbesparingar är högst prioriterade för företag. Enligt Global Workplace Analytics kan företag spara i genomsnitt 11 000 dollar per år för varje deltidsanställd som arbetar på distans. Så istället för att minska på rekrytering eller minska arbetsstyrkan bör företag fortsätta omfamna distansarbete och dra nytta av dess fördelar. Förutom att minska dina företagskostnader har det också visat sig göra anställda nöjda, engagerade och mer produktiva, vilket maximerar din konkurrenskraft under ekonomisk osäkerhet.

3. Anställdas utvecklingsmöjligheter blir allt viktigare

Att behålla talanger är lika viktigt som att locka dem, om inte viktigare, särskilt eftersom tillgången på skickliga arbetstagare fortfarande är och sannolikt kommer att förbli begränsad under de kommande åren. Trots diskussioner om en kommande lågkonjuktur förblir antalet lediga jobb högt och anställda lämnar sina jobb mer än någonsin tidigare, även utan en annan anställning på gång. Enligt en undersökning från McKinsey, där 41% av världens arbetstagare deltog, är en av deras huvudsakliga anledningar till uppsägning att de upplever begränsade möjligheter till att utvecklas, vilket får dem att känna sig undervärderade. Detta är varför utvecklingsmöjligheterna hos en arbetsplats återigen blir mer populärt och vi förväntar oss att se mycket mer av det under de kommande åren.

En studie från LinkedIn visade att anställda som erbjuds möjligheter till karriärtillväxt och möjlighet att klättra uppåt är 41% mer benägna att stanna längre. Detta visar hur viktigt det är att ge anställda tillgång till rätt utvecklingsmöjligheter och utöka deras karriärmöjligheter för att få dem att känna sig värderade och nöjda på jobbet. Detta kommer inte bara att öka din personalomsättning utan också erbjuda en bra lösning för att fylla kunskapsluckor inom din arbetsstyrka och stärka din talangpool samtidigt som du minskar kostnaderna för rekrytering och andra relaterade kostnader. Det viktigaste är att ditt företag blir mer attraktivt för arbetssökande som önskar tillväxtmöjligheter.

4. Ökat fokus på medarbetarengagemang

Människor presterar bäst när de är motiverade och emotionellt engagerade i sitt arbete. Men när anställda arbetar på olika platser och i olika tidszoner kan det vara svårt för dem att känna engagemang och samhörighet till arbetet. Medan fördelarna med detta arbetssätt kan vara stora både för anställda och arbetsgivare innebär det också sina egna utmaningar, särskilt när det gäller engagemang. Till exempel kan teamets oförmåga att mötas personligen ha en negativ inverkan på deras moral och övergripande prestation.

Eftersom efterfrågan på flexibilitet på arbetsmarknaden fortsätter att öka kan vi se att arbetsplatserna blir mer distribuerade och mångfaldiga i framtiden. Så år 2023 och framåt förväntar vi oss att företag kommer att bygga en stark företagskultur och skapa en meningsfull och sammanhängande arbetsmiljö även på distans. Detta kan inkludera att investera i teknik och verktyg för att underlätta samarbete och kommunikation, organisera regelbundna virtuella möten och evenemang för att främja social interaktion, och uppmuntra ledare att vara närvarande och stödjande för sina teammedlemmar. Genom att fokusera på medarbetarengagemang kan företag behålla och attrahera talanger samtidigt som de bygger en positiv företagskultur oavsett var medarbetarna befinner sig geografiskt.

5. Användning av AI och automatisering i rekrytering 

Tekniken fortsätter att revolutionera rekryteringsbranschen och år 2023 kommer användningen av artificiell intelligens (AI) och automatisering att bli ännu vanligare och mer avancerad. AI kan hjälpa till att effektivisera rekryteringsprocessen genom att automatisera uppgifter som kandidatscreening, CV-matchning, intervjuutvärdering och mycket mer. Detta sparar tid och resurser för rekryterare och gör det möjligt för dem att fokusera på mer strategiska och mänskliga aspekter av rekryteringsprocessen.

AI och automatisering kan också hjälpa till att minska fördomar och främja inkludering i rekrytering genom att objektivt bedöma kandidater baserat på deras färdigheter och kompetens snarare än personliga attribut. Detta kan hjälpa till att diversifiera arbetsstyrkan och minska risken för diskriminering. Men samtidigt är det viktigt att vara medveten om och hantera eventuella etiska och rättvisa frågor som kan uppstå i samband med användningen av AI i rekryteringsprocessen.

Glöm inte att ladda ner vår rapport för rekryteringstrenderna 2023 (endast på engelska i nuläget). Här får du förjupad information om hur du som rekryterare kan använda dig av dessa trender i ditt arbete.  

Sammanfattning

2023 kommer att vara präglat av en fortsatt konkurrensutsatt talangmarknad och ekonomisk osäkerhet. För att lyckas med rekrytering och behålla skickliga arbetstagare bör företag anpassa sig till förändringarna och utveckla strategier som tar hänsyn till de nya trenderna. Det inkluderar att erbjuda distansarbete, främja utvecklingsmöjligheter, fokusera på medarbetarengagemang och utnyttja teknikens fördelar. Genom att vara medveten om och anpassa sig till dessa trender kan företag ligga steget före konkurrenterna och attrahera samt behålla de bästa talangerna.

Sugen på rekryteringstrenderna i 2024?

Senast uppdaterad:

Gör som hundratals HR-ledare. Prenumerera på nyhetsbrevet.

Få uppdateringar om det senaste inom HR, rekrytering, och framtidens arbetsplats levererat direkt till din inkorg.

g2_spring_2023_website

Intresserad av en demo i vårt rekryteringsverktyg?

Upptäck hur Jobylon kan hjälpa dig med att förenkla din rekryteringsprocess.
Boka demo