Ostrukturerad intervju - vad är det?

Jobylon Kandidatupplevelsen Rekrytering Rekryteringstrender

En ostrukturerad intervju är precis som det låter - en form av intervju som är ostrukturerad och låter samtalet flöda naturligt utan en bestämd agenda. Kandidaten får möjlighet att styra samtalet mer och kandidaternas intervjuer kan därför se väldigt olika ut.

Blog image 45

Vad är en ostrukturerad intervju?

Ostrukturerade intervjuer är en fri intervjuform med öppna frågor istället för en förutbestämd agenda. Syftet är att få en uppfattning om hur kandidaten diskuterar sina tidigare erfarenheter och åsikter på ett informellt sätt. Om personligheten är en viktig faktor hos din nya anställda är det ett bra sätt att få en inblick i om personen hade passat in i er företagskultur. Däremot blir rekryteringen mindre objektiv och riskerar därmed att bli mer fördomsfull.

För få ut så mycket värde som möjligt av denna typ av intervju krävs en skicklig intervjuare. Personen som håller i en sådan arbetsintervju behöver leda samtalet på ett sätt så att kandidaten har lätt att öppna upp sig och tala fritt. Intervjuaren bör vara beredd att följa med på olika vägar som samtalet kan ta, och ställa frågor som får intervjupersonen att tänka efter och utveckla sina tankar. Det finns egentligen inga rätt och fel när du ska genomföra en ostrukturerad intervju, men du vill hinna samla på dig all information som är viktig för dig som rekryterare.

Vad finns det för fördelar och nackdelar med en ostrukturerad intervju?

Fördelar

Fördelen med att hålla en ostrukturerad intervju är att det ger en större flexibilitet och frihet att följa intressanta trådar som kan dyka upp under samtalet. Detta kan leda till att samtalet blir mer djupgående och ger rekryteraren en bredare och mer nyanserad bild av kandidaten. Det kan även kännas mer naturligt för personen som blir intervjuad eftersom det inte finns några förväntade svar eller en strikt frågeordning att följa. 

Nackdelar

En av de största nackdelarna med en ostrukturerad intervju är att det blir svårare att jämföra och analysera resultaten med resterande kandidater. Eftersom frågorna och samtalsämnena kan variera mycket går det inte att jämföra deras svar på samma sätt. Dessutom finns risken att du missar att ta upp viktiga ämnen eftersom det inte finns en förutbestämd lista med frågor att ställa. Rekryteringsprocessen blir inte heller lika fördomsfri och objektiv eftersom alla inte får samma frågor och du riskerar att leda samtalet på ett sätt att du får höra det du vill höra.

En ostrukturerad intervju är inte lämplig i alla situationer, och det kan vara svårt att dra slutsatser eller göra generaliseringar baserat på det som sägs under en ostrukturerad intervju. 

Vad är skillnaden på en ostrukturerad, semistrukturerad och strukturerad intervju?

 

Strukturerad intervju - En intervjumetod där rekryteraren följer en fast frågeordning och ställer samma frågor till alla kandidater. Det gör att du som rekryterare enkelt kan jämföra de olika svaren. Det kan vara lämpligt att använda sig av denna intervjuform för att undersöka specifika ämnen eller för att jämföra kandidaternas svar på en och samma fråga. En strukturerad intervju minskar risken för diskriminering, subjektiva åsikter och ger de sökande samma förutsättningar på ett mer opartiskt och fördomsfritt sätt. Lär dig mer om skillnaden mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer →

Semistrukturerad intervju - Denna form av intervju har en viss struktur med bestämda frågor men ger också intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor och följa intressanta trådar som kan dyka upp under samtalet. Det ger en balans mellan struktur och flexibilitet, och kan vara lämplig för att få en bredare bild av kandidatens kompetens, erfarenheter och personlighet. 

Ostrukturerad intervju - Det är den mest informella formen av intervju där det inte finns några förutbestämda ämnen eller frågor att följa. Istället blir det ett fritt samtal som kan variera mycket mellan kandidaterna beroende på vilka ämnen som uppkommer. Det ökar därmed risken att kandidaterna inte blir objektivt bedömda på samma förutsättningar.

För att ta reda på vilken intervjumetod du borde använda bör du fråga dig själv vad du vill få ut av intervjun. Är det viktigt att få en känsla för kandidatens personlighet? Vill du vara mer kompetensbaserad och jämföra samma frågor med alla kandidater? Eller vill du få en blandning av det mer fria och strukturerade?

 

Är du rekryteringsansvarig och vill göra rekryteringsprocessen smidigare? I vårt rekryteringssystem kan du bland annat samla dina tankar och analyser efter varje intervju på ett och samma ställe. Vi hjälper dig effektivisera kandidathanteringen och rekryteringen i sin helhet. Boka en demo för att få veta mer!

Senast uppdaterad:

Gör som hundratals HR-ledare. Prenumerera på nyhetsbrevet.

Få uppdateringar om det senaste inom HR, rekrytering, och framtidens arbetsplats levererat direkt till din inkorg.

g2_spring_2023_website

Intresserad av en demo i vårt rekryteringsverktyg?

Upptäck hur Jobylon kan hjälpa dig med att förenkla din rekryteringsprocess.
Boka demo