Employer Value Proposition (EVP) - därför är det viktigt för ditt företag!

Jobylon Employer branding Kultur

Employer Value Proposition, förkortat EVP, är kärnan i företagets Employer Brand och innefattar allting ett företag gör för att attrahera och behålla sina anställda. Det kan vara allt från arbetsmiljö, företagskultur och karriärutveckling till bonusresor. Det är ett sätt att definiera hur företaget vill bli sedda och framstå som en attraktiv arbetsgivare.

Men hur fungerar EVP och varför borde ditt företag investera i det? Här förklarar vi allt du behöver veta och ger dig komponenterna för att skapa ett starkt Employer Value Proposition.

Blog image 014

 

Vad betyder Employer Value Proposition (EVP) ?

Om du arbetar inom HR eller Marknad har du säkert snubblat över buzzwordet -  Employer Value Proposition. Det är ett sätt att beskriva vilket värde du som arbetsgivare skapar och vilka exklusiva erbjudanden dina anställda får ta del av. Genom att erbjuda ett övertygande anställningserbjudande till nuvarande medarbetare och framtida topptalanger får man ett försprång mot sina konkurrenter. EVP strategin förmedlar vad anställda kan förvänta sig av en arbetsgivare och vad som förväntas av dem i gengäld. 

Företagets Employer Value Proposition definierar också arbetsgivarens positionering och strategiska inriktning. Utöver det ska EVP:n även inkludera de värderingar och principer som ditt företag står för.

Varför är Employer Value Proposition så viktigt?

Vi går rakt på sak. Vikten av att arbeta med Employer branding är inte längre en nyhet, det är något varje kandidat nuförtiden förväntar sig. En stark och väldefinierad EVP är helt avgörande för hur attraktiv man kommer att upplevas som arbetsgivare och är vinstdrivande både för företagskulturen och antalet talanger man lyckas rekrytera.

Genom att identifiera och kommunicera fördelarna med att välja just er som arbetsgivare, kommer ni att attrahera kandidater som naturligt passar in i företaget och som värdesätter fördelarna de kommer att få för sin kompetens och erfarenhet.

I klartext definierar EVP:n hur man som arbetsgivare vill bli uppfattad av anställda och kandidater och förmedlar samtidigt arbetsgivarens värderingar och ideal. Därför är en EVP också ett viktigt och fundamentalt steg i framtagandet av en framgångsrik Employer Branding strategi.

Vem ansvarar för framtagandet av EVP:n?

Det är vanligt förekommande att arbetet med Employer Branding och framtagandet av en EVP är inom HR:s ansvarsområde. Men EVP borde istället inkludera varje hörn i en organisation och bör också vara i linje med den övergripande företagsstrategi och vägledande för företagets vision och arbetsfilosofi.

Så här gör du för att skapa en framgångsrik EVP 

För att kunna skapa en bra och väldefinierad EVP behöver man hitta en balans med att formulera vilken kandidat man söker, samtidigt som man behöver besvara vad kandidaten vill ha och vad de faktiskt kommer att få.

Framtagandet av EVP bör utgå från dessa tre frågeställningar:

  • Vad skiljer dig från konkurrenterna och varför tycker nuvarande medarbetare om med att arbeta för dig? (roller, ansvarsområden, utveckling, etc.)?

  • Vad är ditt företags strategiska mål och vilken kompetens kommer hjälpa dig att nå målen? Vilken typ av talang behövs för att uppnå övergripande mål och vad är viktigt för den talangen i gengäld?

  • Vad skiljer dig från konkurrerande arbetsgivare? Vad kan du erbjuda som konkurrenter inte kan eller vill? 

Utöver dessa frågeställningar finns det några tänkvärda faktorer vid framtagande av en väldefinierad Employer Value Proposition. 

De 7 viktigaste komponenterna när du skapar en stark EVP

Ersättning

Ett företag som erbjuder högre ersättning än konkurrenterna ger de sökande en positiv uppfattning om arbetsgivaren redan från början. Tänk dock på att en högre lön sällan är ett tillräckligt bra incitament i långa loppet , t.ex kommer en högre ersättning inte kompensera för en dålig arbetsmiljö.

Arbetsmiljö

Utöver lön är en engagerande arbetsmiljö med positiv atmosfär en av de viktigaste incitamenten för anställda. Det kan röra sig om allt från fint inredda kontorsytor,  kontorsmöbler av hög standard och att förse de anställda med kaffe, frukt och snacks.

Dessutom kanske man erbjuder de anställda att arbeta hemifrån. Dessa faktorer är särskilt viktiga för unga målgrupper som värdesätter flexibilitet och en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.

Företagskultur

Det är viktigt att sökande känner att de kan identifiera sig med företagskulturen och alla de värderingar som ett företag står för. Företagskulturen kan spegla attityder till mänskliga, sociala eller till och med politiska frågor. För många som söker en långtidsanställning är det viktigt att arbetsgivaren delar deras åsikter, åtminstone när det kommer till grundläggande frågor.

Karriärutveckling

En arbetsplats som erbjuder utvecklingsmöjligheter, uppmuntrar till utveckling och t.ex erbjuder sina anställda gratis kurser har ett försprång mot konkurrenterna. 

Anställningstrygghet

Är ni ett nystartat bolag eller väletablerat företag med lång historia? Ett företag med tillväxt och marknadsledande position signalerar stabilitet och anställningstrygghet och gör att kandidater känner sig mer trygga. Fundera över vilken trygghet ni kan förmedla.

Identifiera interna styrkor

Ett enkelt sätt att identifiera vilka styrkor ditt eget företag har ur ett medarbetarperspektiv är att fråga medarbetarna direkt. Att göra det i form av ett frågeformulär eller en intervju kan få fram viktiga insikter. Fokus för frågorna bör ligga på varför en anställd valde att tacka ja till en tjänst på ditt företag, varför de fortfarande tycker om att arbeta där och varför de skulle rekommendera företaget som arbetsgivare till en vän.

Sammanfattning av Employer Value Proposition

När man vill attrahera topptalanger kommer en stark EVP att skilja dig från resten. Arbetsgivare som inser detta och implementerar detta i sin rekryteringsstrategi kommer mest sannolikt också att vara mer attraktiva arbetsgivare för topptalanger.

Tänk på att skapandet av varje enskild Employer Value Proposition ska vara unik och skräddarsydd efter just ditt företag.

Vill ni effektivisera och förbättra er rekrytering? Med vårt rekryteringsverktyg sparar du värdefull tid som du kan lägga på det riktiga mötet med kandidaten. Boka en demo!

Senast uppdaterad:

Gör som hundratals HR-ledare. Prenumerera på nyhetsbrevet.

Få uppdateringar om det senaste inom HR, rekrytering, och framtidens arbetsplats levererat direkt till din inkorg.

g2_spring_2023_website

Intresserad av en demo i vårt rekryteringsverktyg?

Upptäck hur Jobylon kan hjälpa dig med att förenkla din rekryteringsprocess.
Boka demo