10. Better candidate experience

En bedre kandidat­opplevelse i rekrutteringen

Jobylon er utformet for å bidra til å skape en førsteklasses kandidatopplevelse, slik at dere får flere og mer fornøyde kandidater.

11. Job ads that live up to...

Stillingsannonser som oppfyller kandidatenes forventninger

Kandidatopplevelsen er sentral for oss i Jobylon. I dag forventer kandidater mer av samspillet med bedrifter og arbeidsgivere. De vil ha enkle opplevelser som er skreddersydd for dem. Det er ikke noe å si på det, spør du oss! 

Vi har derfor utformet rekrutteringsverktøyet vårt slik at det er like brukervennlig og enkelt for ledere som for kandidater. Med stillingsannonser som er skreddersydd for merkevaren, har en gjennomtenkt utforming og et helhetlig oppsett samt er enkle å navigere i, fremhever dere raskt rollens viktigste områder. Dette gjør at kandidatene raskt får oversikt over hva de kan bidra med i rollen, uten at de trenger å grave og lete etter den viktigste informasjonen.

De visuelle elementene og det faktum at stillingsannonsene tilpasses helt etter merkevaren som arbeidsgiver, gjør at kandidatene umiddelbart liker bedriften som arbeidsgiver. Dette øker sjansene for at dere finner en kandidat som kan bidra i arbeidsmiljøet.

I tillegg er stillingsannonsene selvfølgelig tilpasset for mobilenheter og lastes inn veldig raskt. Det finnes studier som viser at 54 prosent av kandidater har avbrutt en søknadsprosess fordi det har tatt for lang tid å laste inn stillingsannonsen, noe som virkelig skader kandidatopplevelsen.

«Vi valgte Jobylon fordi vi ville gi en veldig god kandidatopplevelse. Det skal være enkelt å søke jobb hos oss. Det skal oppfattes som moderne.»

Siri Wikander, Director People Growth

Scandic Hotels

12. Simple application forms

Enkle søknadsskjemaer som er tilpasset stillingen

Enkle søknadsskjemaer er viktige for å gi kandidatene en god opplevelse og øke sjansene for at de vil ta det siste steget og søke jobb hos dere. Ettersom alle stillinger er forskjellige og krever ulike ting fra både arbeidsgiver og kandidat, er det viktig å tilpasse hvert enkelt søknadsskjema etter hver enkelt stilling. Dette sparer tid for kandidatene og sørger for at de ikke trenger å oppgi irrelevant informasjon, noe som reduserer friksjonen i denne viktige delen av kandidatreisen.

Med Jobylon har du også muligheten til å forbedre kandidatopplevelsen og redusere risikoen for fordommer i rekrutteringsprosessen ved å fjerne krav til CV og følgebrev. I tillegg til mer tradisjonelle alternativer kan dere også opprette søknadsskjemaer der kandidatene kan søke via LinkedIn, via utvalgsspørsmål eller via video. Alt dette gjør det så enkelt som mulig for kandidaten å sende inn en søknad i hver enkelt rekruttering.

«Jobylon hjelper oss å oppnå en bedre kandidatopplevelse ved å forenkle søknadsprosessen og sørge for at vi er tilgjengelige på alle nivåer. Systemet forenkler tilbakemeldingen og bidrar til å holde oppe tempoet i kommunikasjonen med kandidater.

Sofia Reidwall, Regional HR Business Partner

Green Cargo

13. Flexible candidate communication

Enkel kandidatkommunikasjon, slik at alle får tilbakemeldingen de trenger

En stor del av kandidatopplevelsen som ofte blir glemt, er hva som skjer etter at de har sendt inn en søknad. Tydelig og hyppig oppfølging er viktig for at alle kandidater skal føle seg sett og godt ivaretatt.

Derfor konfigurerer dere enkelt automatisk oppfølging via e-post som kan sendes ut i forskjellige deler av prosessen. Kandidaten kan for eksempel motta en takkemelding umiddelbart etter at vedkommende har sendt inn en søknad, eller en hyggelig nei takk-melding to dager etter at søknaden ble sendt inn, hvis det viser seg at kandidaten ikke oppfylte kravene i utvalgspørsmålene. Det betyr at alle kandidater får den kommunikasjonen de trenger for å holde seg oppdatert om hvordan ting går i prosessen, og for å få et enhetlig og hyggelig inntrykk. Og alt dette skjer gjennom automatisk e-post som ikke krever tidsbruk hos rekruttererne eller lederne.

Sammen konfigurerer vi også ferdige e-postmaler som følger tonaliteten i bedriften. Dette gjør at dere sier de riktige tingene til kandidaten hver gang og gir dem en god opplevelse, uten at dere trenger å skrive nye e-postmeldinger for hånd hver gang.

Hvis det skulle skje at kandidater ikke har mottatt tilbakemelding eller hørt fra dere innen en viss tidsperiode, kan den ansvarlige rekruttereren eller lederen få en påminnelse om å kontakte kandidaten og oppdatere vedkommende om hvordan det går i prosessen. På den måten faller ingen kandidater mellom to stoler, og ingen blir glemt.

Dette er ting som sikrer en god kandidatopplevelse, selv etter at de har sendt inn en søknad og startet rekrutteringsprosessen. Og dere trenger ikke å legge ned mer arbeid i det.

«Jobylon har virkelig forenklet rekrutteringsprosessen vår. Det er et utrolig intuitivt og praktisk system for både HR, rekrutteringsansvarlige og kandidater. I tillegg sørger Jobylon for at kundene får service i verdensklasse!»

Maria Tremura, Chief Human Resources Officer

KICKS

g2_winter_website_800x600

Få en personlig demo

Se hvordan Jobylon kan hjelpe deg med å forenkle rekrutteringsprosessen
Bestill en demo