Skapa kravprofil vid rekrytering

Jobylon

En kravprofil utgör grunden till en lyckad rekryteringsprocess. Kravprofilen tydliggör vad, eller vem man söker och kan ses som själva utgångspunkten vid en rekrytering. En kravprofil sammanställer de krav, behov och önskvärda egenskaper som är relevanta för tjänsten man rekryterar till. Förutom att tydliggöra vem man söker så säkerställer också kravprofilen att man anställer på relevanta grunder. Här hjälper vi dig steg för steg vad du ska tänka på när du skapar din kravprofil.

Blog image 03

När skriver man kravprofilen?

En kravprofil sammanställs i rekryteringsprocessens startskede, och ligger sedan till grund för hela processen, såväl vid formulering av platsannons som vid utformning av intervjufrågor. Kravprofilen kan ses som ett underlag där man genomgående kan få stöd i beslut man ska ta under processens gång. En genomarbetad kravprofil är en viktig del för en effektiv rekryteringsprocess och ökar chansen för en lyckad rekrytering.

Formulera kravprofilen

En kravprofil bör innehålla de önskemål och krav som är relevanta för tjänsten man rekryterar för. När man formulerar kravprofilen är det viktigt att säkerställa så att kraven på något sätt inte kan uppfattas som diskriminerande eller upplevs som uteslutande för vissa personer. I en kravprofil är det viktigt att kategorisera vad som är krav och vad som istället är kvalifikationer som är meriterande för tjänsten. 

Beskrivning av företaget, tjänsten och arbetsuppgifterna

I en kravprofil är det viktigt att förtydliga vad för arbetsuppgifter som tjänsten innefattar, men också att beskriva företaget och dess värderingar. Detta brukar ofta hamna långt upp i kravprofilen. Om rollen redan finns idag kan man ta hjälp av medarbetare för att formulera arbetsbeskrivningen, men också få hjälp med att uttrycka vad som hade fått kandidaten att passa in i gruppen. Det kan även vara bra att tydliggöra hur arbetstiden fördelas på de olika arbetsuppgifterna.

Utbildning

I kravprofilen är det viktigt att tydliggöra om rollen man rekryterar för kräver utbildning, specifika certifikat eller licenser. Här kan det vara bra att förtydliga faktorer såsom om det finns absoluta- eller önskvärda krav och vilken typ av utbildning som tjänsten kräver.

Erfarenheter

Förtydliga i kravprofilen om rollen kräver erfarenhet från någon specifik bransch eller av särskilda arbetsuppgifter, samt hur lång erfarenhet som är önskvärd. I en kravprofil kan man förtydliga om det finns krav som är absoluta, meriterande eller stärkande för rollen, samt om specifika arbetsuppgifter man tidigare arbetat med är värdefulla.

Kunskaper och kompetenser

I kravprofilen bör man skriva ned vilka kunskaper och kompetenser som är nödvändiga och önskvärda för tjänsten i nuläget, men också på längre sikt. 

Kompetenser som kandidaten bör besitta för en tjänst är viktiga att skriva ned i kravprofilen. Kompetenserna beskriver de färdigheter som krävs för att lyckas i rollen. Det kan handla om att man söker någon som besitter datorkunskaper, erfarenhet av ledarskap eller någon form av social kompetens.

Önskvärda egenskaper och förmågor

I kravprofilen är det värdefullt att nämna vilka personliga egenskaper och förmågor som kan vara bra att inneha för att passa för tjänsten. Det kan handla om att man söker någon som är kommunikativ, strukturerad eller lösningsorienterad.

Särskilda krav

I vissa fall kan det finnas särskilda krav som man behöver ha med i kravprofilen. Det kan handla om särskilda språkkrav, krav på körkort eller IT-kunskaper.

Anställningsvillkor

I kravprofilen bör man slutligen förtydliga vad för anställningsvillkor tjänsten har. Det kan handla om vilken anställningsroll som tjänsten avser, såsom en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. I anställningsvillkoren formulerar man också villkor som berör lön, pension, semester och personalförmåner.

 

Vill du effektivisera din rekryteringsprocess? Läs mer om vårt rekryteringsverktyg som hjälper dig hitta kandidaterna med rätt kravprofil.

Senast uppdaterad:

Gör som hundratals HR-ledare. Prenumerera på nyhetsbrevet.

Få uppdateringar om det senaste inom HR, rekrytering, och framtidens arbetsplats levererat direkt till din inkorg.

g2_spring_2023_website

Intresserad av en demo i vårt rekryteringsverktyg?

Upptäck hur Jobylon kan hjälpa dig med att förenkla din rekryteringsprocess.
Boka demo