Intern eller extern rekrytering?

Jobylon Rekrytering Rekryteringstrender

När ett företag är i behov av att tillsätta en ledig tjänst finns det olika sätt att rekrytera på, internt eller externt. 

Vid en intern rekrytering rekryterar man kandidater inom organisationen och sin befintliga personalstyrka. Extern rekrytering innebär att ett företag rekryterar utanför sin organisation för att hitta lämpliga kandidater till en tjänst.

Blog image 01

Intern rekrytering

Vid interna rekryteringar letar man efter kandidater till en tjänst inom företaget. Att rekrytera internt är vanligt och i många fall också den mest lyckade vägen att gå, men det finns även en del saker man bör ha i åtanke vid internrekrytering.

Fördelar med intern rekrytering

Att rekrytera internt har flera fördelar och är ofta den bästa vägen att gå när man behöver tillsätta en tjänst på ett företag. Internrekrytering passar de flesta företag och är bland annat mer kostnads- och tidseffektivt än att rekrytera externt, samtidigt som det är en bra morot för de anställda som vill utvecklas inom företaget.

Kostnadseffektivt

Att rekrytera internt är ett kostnadseffektivt sätt att tillsätta en roll i företaget då man både besparas kostnader för annonsering och i vissa fall även kostnader för att använda en rekryteringsbyrå. En intern kandidat ser också ofta ett värde i att utvecklas på arbetsplatsen vilket också gör att de inte är lika kräsna i löneförhandlingen, som en extern kandidat oftast kan vara.

Tidseffektivt

En intern rekryteringsprocess är i många fall mycket tidseffektiv och går smidigare framåt än vad en extern rekrytering gör. Bland annat behöver man inte lägga tid på annonsering, vänta på att rätt kandidater ansöker till tjänsten, genomföra intervjuer och lägga tid på referenstagningar. 

Upplärningstiden blir även avsevärt kortare för en intern medarbetare som tillträder sin nya tjänst då personen sedan innan är bekant med företaget, dess processer och kultur.

Trygghet

Att internrekrytera är tryggt då man redan känner och har koll på kandidaten, bland annat eftersom de tidigare har utvärderats av företaget då de anställdes från början. Risken för felrekrytering minskar därmed avsevärt, eftersom man sedan innan vet vad kandidaten går för, på samma sätt som kandidaten känner företaget och vet vad som förväntas.

Bra för företagets Employer Branding

Att vara ett företag som satsar på sina anställda gör företaget mer attraktivt för medarbetare som vill göra karriär och utvecklas inom företaget. Förutom att intern karriärutveckling och rörlighet är fördelaktigt för företaget och dess anställda, så ser det även bra ut utåt sett för företaget som varumärke och bidrar positivt till företagets employer branding.

Motiverande för de anställda

För många medarbetare är det motiverande att veta att man kan utvecklas, få en befordran och göra karriär på företaget man arbetar på. Med största sannolikhet kommer detta leda till mer engagerade medarbetare som jobbar hårdare och höjer sin arbetsmoral, för att få möjlighet att växa på företaget.

Nackdelar med intern rekrytering

I de allra flesta fall är internrekrytering det bästa alternativet när man behöver tillsätta en tjänst på ett företag. Men det finns saker man behöver ta hänsyn till innan man startar en intern rekryteringsprocess. 

Bland annat är det viktigt att ta fram tydliga policies kring hur rekryteringen bör gå till för att undvika konflikter som annars kan uppstå vid en intern rekrytering.

Det kommer en ny ledig tjänst att tillsätta

Vid en intern rekrytering blir alltid en ny tjänst ledig att tillsätta då en kandidat byter tjänst inom företaget och lämnar sin tidigare position. Om tjänsten som står ledig behöver fyllas via en extern rekrytering behöver nödvändigtvis inte en intern rekrytering bli billigare i slutändan.

Interna konflikter

Att rekrytera internt behöver inte alltid vara en dans på rosor. Det är inte helt ovanligt att det uppstår interna konflikter då arbetsgruppen förändras. Det kan uppstå frågor som varför en viss person fick tjänsten, men inte en annan. Vid en intern rekrytering kan även dynamiken äventyras i en arbetsgrupp, speciellt om en medarbetare befordras från att vara kollega till chef.

Har man hittat den bästa kandidaten?

Vid en rekrytering vill man givetvis finna den bästa kandidaten för tjänsten. Vid en intern rekrytering är det vanligt att man nöjer med en person som är “bra nog”, främst för att personen är tillgänglig och för att det är enkelt, billigt och går snabbt att rekrytera internt. 

Detta bör inte alltid vara positivt då det innebär att man kan mista mycket utifrån. Att rekrytera en person utifrån kan istället bidra till ny energi och nya idéer på företaget.

Extern rekrytering

Vid en extern rekrytering letar man efter kandidater till en tjänst utanför företaget. Att rekrytera externt är ofta vanligt när man söker efter en kandidat med spetskompetens eller när man rekryterar till en chefsposition.

Fördelar med extern rekrytering

Trots att en extern rekrytering i regel är kostsam så finns många fördelar med att leta efter kandidater utanför sin organisation. Bland annat öppnar det upp möjligheter för nytänkande talanger som kommer in i företaget med ny energi och nya kompetenser, men det breddar också möjligheterna för att hitta den mest lämpade kandidaten för tjänsten man rekryterar till.

Nya talanger kommer in i företaget

Vid en extern rekrytering finns det goda möjligheter att finna nya talanger med nytänkande ideér som sprider en bra energi på företaget. 

Möjlighet att hitta den bästa kandidaten

När man rekryterar externt till en tjänst har man större möjligheter att locka till sig ett större antal kandidater för tjänsten. Således ökar också chansen för att man hittar den bästa och mest lämpade kandidaten för den specifika tjänsten.

Nackdelar med extern rekrytering

Att rekrytera externt har sina fördelar, men man bör vara medveten om att det snabbt både blir kostsamt och tidskrävande. 

Dyrt

Att rekrytera externt är ofta mycket dyrare än att rekrytera internt. I många fall tar man hjälp av en rekryteringsbyrå vid extern rekrytering vilket ökar kostnaderna avsevärt. Men kostnader för annonsering och tidsåtgång i processen tillkommer också vid en extern rekrytering. En extern kandidat är i många fall också tuffare i löneförhandlingar då de behöver en tydlig motivation till att byta arbetsplats från sin nuvarande. 

Tidskrävande

En extern rekrytering är mycket mer tidskrävande än vad en intern rekrytering är. Bland annat behöver man avsätta tid för annonsering, hitta lämpliga kandidater, genomföra intervjuer och lägga tid på referenstagningar.

Kan ses som omotiverade för anställda

Att visa för ens anställda att företaget inte satsar på sin nuvarande personal, utan istället rekryterar externt, kan ses som omotiverade om man satsar på att växa inom företaget.


Behöver ni hjälp med rekrytering?  Läs mer om vårt rekryteringsverktyg här!

Senast uppdaterad:

Gör som hundratals HR-ledare. Prenumerera på nyhetsbrevet.

Få uppdateringar om det senaste inom HR, rekrytering, och framtidens arbetsplats levererat direkt till din inkorg.

g2_spring_2023_website

Intresserad av en demo i vårt rekryteringsverktyg?

Upptäck hur Jobylon kan hjälpa dig med att förenkla din rekryteringsprocess.
Boka demo