Lag en vellykket employer branding-strategi - trinn for trinn

Mina Gaarud Houge Employer branding

Er det på tide å lage en employer branding-strategi? Da har du kommet til rett sted! Det blir stadig vanskeligere å oppdage, rekruttere og, fremfor alt, beholde de beste talentene i arbeidsmarkedet. Et selskap må derfor vite hvordan det skal presentere seg som arbeidsgiver for å kunne engasjere ansatte og tiltrekke seg nye kandidater til organisasjonen. Arbeidet med employer branding har aldri vært viktigere. Her gir vi deg 6 nøkkelpunkter for å kickstarte og mestre din employer branding-strategi.

Kollegor som pratar glatt med varandra.

Employer Branding-strategi - slik kommer du i gang!

1. Grunnlaget er ærlighet

Start med en analyse av nåværende situasjon for å forstå hvordan dere blir sett som et varemerke og som en arbeidsgiver. Hvordan oppleves bedriftskulturen? Er de ansatte fornøyde?   Har dere et godt omdømme blant jobbkandidater? Gjør en undersøkelse og still spørsmål til eksisterende ansatte, jobbkandidater og ledere for å få et klart bilde. Først når man vet hvordan selskapet oppfattes av folk, kan man begynne å sette mål, lage en plan og implementere den. En vellykket employer branding-strategi må reflektere sannheten for å fungere på lang sikt. Det er viktig å holde det man lover, både internt til nåværende ansatte og eksternt til fremtidige ansatte.

2. Sett mål for strategien

Tenk over hvilke mål dere ønsker å oppnå med deres employer branding-strategi. Er det å tiltrekke seg flere kvalifiserte kandidater til å søke en stilling? Eller er målet å bygge tillit og skape engasjement blant nåværende kandidater? Husk at målene som settes også må være i tråd med deres Employer Value Proposition dere har utviklet.

3. Tilpass kommunikasjonen

Avhengig av målgruppens ståsted beslutningsprosessen, bør kommunikasjonen også tilpasses deretter. Hva slags innhold tiltrekker målgruppen seg? Er målet å skape kjennskap til selskapet, vekke interesse for en spesifikk tjeneste eller direkte oppfordre målgruppen til å sende inn en søknad?

4. Lag en aktivitetsplan

En langsiktig aktivitetsplan er nyttig for å holde oversikt over hvilke employer branding-aktiviteter som skal gjennomføres gjennom året. Dette kan inkludere forskjellige markedsføringsaktiviteter for å tiltrekke og engasjere nye kandidater, som nettverksmøter eller annonsering i sosiale medier. Interne aktiviteter er også viktige å inkludere i aktivitetsplanen, som å arrangere kick-offer, konkurranser og sportslige aktiviteter.

5.Etabler og definer nøkkeltall (KPI-er)

En annen sentral del av strategien er å identifisere nøkkeltall for å kunne måle om aktivitetene innen employer branding-strategien er lønnsomme eller ikke.

Et eksempel er å bruke nøkkeltallet Click Through Rate (CTR) for ledige stillinger, som viser hvor stor andel av alle besøkere på nettsiden som velger å klikke videre til siden med ledige jobber. Hvis tallet er lavt, kan det indikere at det mangler tiltalende innhold på nettstedet som får målgruppen til å klikke videre.

6. Mål og evaluer strategien

En viktig, men dessverre ofte nedprioritert del av employer branding-strategien, er å kontinuerlig overvåke strategien og regelmessig følge opp gjennomførte aktiviteter, samt evaluere hvilke budskap som fungerer best for den ønskede målgruppen. Er disse i tråd med de KPI-ene som er satt?

Oppsummering

For å oppnå suksess med employer branding er det essensielt å se det ikke bare som et enkelt tiltak, men som en kontinuerlig og sentral del av bedriftens strategi. Det blir lettere å skape en solid employer branding-strategi når man har gode historier å dele. Selskaper som virkelig verdsetter og forstår betydningen av employer branding, posisjonerer seg sterkere i konkurransen om de beste talentene, både for nyrekruttering og for å beholde dyktige medarbeidere.

Ønsker dere å effektivisere og forbedre kvaliteten på rekrutteringen? Med vårt rekrutteringsverktøy samler du alt på ett sted. Ta kontakt for en demonstrasjon, og vi går gjennom detaljene sammen! 

Sist oppdatert:

Get the latest updates

Subscribe to the blog to stay updated with the latest content on HR, recruiting, and the future of work

g2_spring_2023_website

Få en personlig demo

Se hvordan Jobylon kan hjelpe deg med å forenkle rekrutteringsprosessen
Bestill en demo