Työntekijöiden sitouttaminen - Määritelmä ja strategiat

Aino Korhonen parempia käytäntöjä

Laajamittainen, pandemiaa edeltävä tutkimus havaitsi, että yli 25% Yhdysvaltain työntekijöistä vaihtaisi työnantajaa vuoden sisällä, aiheuttaen työnantajille huimaavan 600 miljardin dollarin kustannukset. Vaikka keskimääräinen työntekijöiden vaihtuvuusaste saattaa vaihdella toimialan, maantieteellisen sijainnin ja työmarkkinoiden mukaan, on se globaali ilmiö, joka ansaitsee olla avainasemassa kaikkien HR- ja yritysjohtajien ajatuksissa. Johtajat tietävät, että sitoutuneet työntekijät ovat yrityksen elinehto – eivätkä he ole väärässä. Ihmispääoman maksimointi organisaatiossasi ei ainoastaan hyödytä yrityksesi kokonaiskuntoa, vaan myös luo ympäristön, jossa työntekijät voivat kukoistaa, pysyä ja menestyä.

Blog image 04

Koostimme 9 ratkaisevaa toimintakohtaa, jotka auttavat sinua viljelemään sitoutuneempaa ja menestyvää työvoimaa:

Mitä on työntekijöiden sitouttaminen?

Työntekijöiden sitouttaminen viittaa tunnepitoiseen sitoutumiseen ja panostukseen, joka työntekijällä on työhönsä, kollegoihinsa ja organisaatioonsa. Sitoutuneet työntekijät ovat motivoituneita antamaan parhaan panoksensa, ovat sitoutuneet työnantajansa tavoitteisiin ja arvoihin, ja suhtautuvat positiivisesti työhönsä.

Sitoutuneet työntekijät ovat todennäköisemmin kokevat työssään tyydytystä, mikä voi johtaa lisääntyneeseen työtyytyväisyyteen, alhaisempiin vaihtuvuusasteisiin ja korkeampiin tuottavuustasoihin. Kaiken kaikkiaan työntekijöiden sitoutuminen on ratkaisevaa minkä tahansa organisaation menestykselle, koska se ajaa positiivista työkulttuuria ja luo tuottavamman ja tyytyväisemmän työvoiman.

Miksi työntekijöiden sitouttaminen on tärkeää?

Työntekijöiden sitouttaminen on elintärkeää minkä tahansa organisaation menestykselle. Sitoutuneet työntekijät ovat tuotteliaampia, sitoutuneempia ja todennäköisesti pysyvät organisaatiossa pitkäaikaisesti. He ottavat vastuun työstään ja pyrkivät suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Sitoutuneet työntekijät tarjoavat myös erinomaista asiakaspalvelua, koska he ovat omistautuneita organisaation menestykselle. Päinvastoin, sitoutumattomat työntekijät vaikuttavat negatiivisesti tuottavuuteen, työilmapiiriin ja asiakastyytyväisyyteen. Työntekijöiden sitouttamisen priorisointi voi parantaa yrityksen tulosta ja luoda positiivisen työkulttuurin, joka houkuttelee ja pitää parhaat kyvyt yrityksessä. Kaiken kaikkiaan työntekijöiden sitouttaminen on kriittistä organisaatioiden menestykselle tämän päivän kilpailuhenkisessä liiketoimintaympäristössä.

Työntekijöiden sitouttamisstrategiat

1. Palkkaa parhaat työntekijät

Pienen vaihtuvuuden takaamisen tulisi alkaa työntekijän elinkaaren alusta. Jos palkkaat väärät ihmiset, työsuhde on tuomittu epäonnistumaan. Miten sitten voit parantaa valintamenetelmääsi?

Pidä mielessä nämä kolme tekijää:

 • Kyky: Onko hakijalla tarvittavat taidot?
 • Into: Onko hakijalla motivaatiota tähän työhön?
 • Kulttuurinen sopivuus: Ovatko hakijan arvot ja työskentelytavat linjassa meidän kanssamme?

2. Invest in meaningful onboarding

Yksi yleisimmistä HR-virheistä on nähdä perehdyttäminen vain tarkistuslistana, unohtaen sen merkityksen uuden työntekijän tukemisessa. Jos perehdytys tehdään oikein, se voi auttaa uusia tulokkaita tuntemaan olonsa kotoisaksi mahdollisimman pian, estäen heidän syrjäytymisensä. 

Varmista, että perehdytysprosessisi on suunniteltu seuraavat Gallupin tekemät pilarit mielessä:

 • Työntekijä oppii yrityksen ainutlaatuiset myyntivaltit
 • Uusi tulija näkee, miten heidän työnsä auttaa täyttämään yrityksen tehtävän
 • Työntekijä kokee yrityksen mission ja arvot

Käytä viimeiseksi vaatimuksiasi maantieteellisen sijainnin, toimialan ja koon suhteen hienosäätääksesi prosessia.

3. Tarjoa kilpailukykyistä ja reilua palkkaa

Palkkaus ja edut ovat keskeisiä tekijöitä minkä tahansa erinomaisen työntekijäkokemuksen perustana. Vaikka jokaisella yksilöllä on omat motivaatiotekijänsä, kaikki odottavat palkkiota ja tunnustusta ponnisteluistaan. Ehdotamme kehittyneen palkitsemisen hallintamallin omaksumista, joka koostuu palkasta, bonuksista ja eduista.

Tehokkaimmat palkitsemisenhallintamallit perustuvat seuraaviin pilareihin:

 • Palkkausfilosofia: luo selkeä ja läpinäkyvä palkkauskertomus työntekijöillesi perustuen yrityksesi missioon, visioon ja arvoihin.
 • Markkinaseuranta: tee tarkka benchmarking jokaiselle roolille ulkoisen datan perusteella
 • Kokemus ja asiantuntemus: räätälöi palkkiopaketti jokaiselle roolille sopivaksi työn tasoon ja työntekijän asiantuntemukseen perustuen
 • Suorituskyky: korkean suorituskyvyn palkitseminen bonuksilla
  Edut: palkkiopaketin täydentäminen relevantteilla eduilla työvoimasi tarpeiden mukaan

4. Tarjoa työntekijöille joustavuutta

Valtaosa tietoon perustuvista työpaikoista ei vaadi työntekijän fyysistä läsnäoloa toimistolla. Kuitenkin monet työnantajat epäonnistuvat sopeutumaan joustavaan työmalliin, jopa niiden työntekijöiden kohdalla, jotka suorittivat työnsä menestyksekkäästi etänä pandemian aikana. Joustavuus saattaa olla yksi nykyisen "Suuren irtisanoutumisen" avaintekijöistä, joten parhaat HR-osastot parantavat huippukykyjen sitoutuvuutta tarjoamalla joustavia työskentelyvaihtoehtoja.

Voit ajatella joustavaa työskentelyä kahdella tavalla:

 • Joustava sijainti, esim. etätyö
 • Joustava aika, esim. ei tiukasti klo 9-5

5. Modernisoi suorittamisen johtaminen

Perinteiset suoritusjohtamisjärjestelmät ovat huonoja. Ensinnäkin, vain kaksi kertaa vuodessa tapahtuva prosessi ei riitä liikemaailmassa, jossa ihmiset joutuvat toimimaan nopeasti. Lisäksi esimiehet voivat muodostaa subjektiivisen mielipiteen joistain tiimin jäsenistä, suosien joitakin toisten kustannuksella.

Ehdotamme modernia, seuraaviin tekijöihin perustuvaa, lähestymistapaa suoritusjohtamiseen:

 • Tarjoa ennakkoluulokoulutusta kaikille esihenkilöille
 • Tarjoa jatkuvaa palautetta kaikille työntekijöille
 • Siirry pois jäykästä prosessista, ja tee mielummin rentoja keskusteluhetkiä

6. Auta työntekijöitä kasvamaan

Ei ole salaisuus, että huippukyvyt ovat motivoituneita kehittymään. Vaikka kaikki työnantajat väittävätkin tarjoavan urakehitystä, näin ei aina ole. Urakehitys on monien työnantajien heikko kohta, jota voi aina parantaa.

Avain onnistuneeseen urakehitykseen on sen räätälöinti työntekijöillesi, minkä vuoksi on tärkeää pitää mielessä seuraavat asiat:

 • Tarjoa monia uravaihtoehtoja, esim. tekninen vs johtaminen
 • Suunnittele selkeät ja läpinäkyvät urapolut koko organisaation laajuudelta
 • Tarjoa työssäoppimista sallimalla työntekijöiden työskennellä heitä kiinnostavilla aloilla
 • Tarjoa sertifikaatteja ja virallista koulutusta, kun se on tarpeen
 • Ota käyttöön rakenneltu seuraajasuunnittelun lähestymistapa

7. Luo onnellisuuskulttuuri

Legendaarisen johtamiskonsultin Peter Druckerin mukaan "kulttuuri syö strategian aamupalaksi". Huolimatta kulttuurin merkityksestä kaikille organisaatioille, monet työnantajat eivät panosta tarpeeksi rakentaakseen ja ylläpitääkseen kulttuuria, joka antaa heidän ihmisilleen mahdollisuuden kukoistaa. Luo kulttuuri, joka ylistää kovaa työtä arvojesi mukaisesti, minimisoi toksiset käyttäytymismallit ja ottaa huomioon kaikki sukupolvet.

8. Ole monimuotoisuuden ja osallisuuden edelläkävijä

Monimuotoisuus ja osallisuus ovat (vihdoin) huomion keskipisteessä. Vaikka organisaatiot tekevät ponnisteluja työvoimansa kouluttamiseksi, meillä on vielä pitkä matka edessämme. Esimerkiksi Fortune 500 -yrityksissä on vain 4 tummaihoista toimitusjohtajaa. Ehdotamme vapaaehtoisen henkilöstövaihtuvuuden vähentämistä varmistamalla, että kaikkia työntekijöitäsi arvostetaan yhtä paljon taustastaan riippumatta.

9. Bonus: Anna työntekijöillesi ääni

Kirjassaan “Exit, Voice, and Loyalty”, Albert Hirschman kirjoittaa, että kun työntekijät löytävät itsensä tyytymättömästä työtilanteesta, he ilmaisevat huolensa ongelmien ratkaisemiseksi tai lopettavat. Tutkimukset ovatkin osoittaneet, että kun työnantajat antavat henkilöstölle äänen ja tunteen tärkeydestä ja avoimuudesta, se vähentää vaihtuvuutta. Työntekijöiden tyytyväisyyskyselyn käyttöönottaminen on ensimmäinen askel työntekijöille äänen antamiseksi, mutta se ei riitä. Tärkein elementti luottamuksen ja sitoutumisen rakentamisessa on omistaa resursseja pyyntöjen seuraamiseen, jotta voit ratkaista ongelmat ja pitää työntekijäsi.

Lataa 2023 Rekrytointitrendiraporttimme, josta opit, kuinka voit rekrytointipäällikkönä hyödyntää rekrytointitrendejä ylläpitääksesi kilpailuetua läpi vuoden 2023 ja sen jälkeen.

 

Viimeksi päivitetty:

Get the latest updates

Subscribe to the blog to stay updated with the latest content on HR, recruiting, and the future of work

g2_spring_2023_website

Pyydä henkilökohtaista demoa

Näe, kuinka Jobylon voi helpottaa rekrytointianne.

Pyydä demo