Syv krav til moderne digital rekruttering

Mina Gaarud Houge Rekruttering

I Norges konkurransedyktige arbeidsmarked er utdaterte rekrutteringssystemer (ATS) ikke lenger tilstrekkelige. Teknologiske fremskritt har presset HR-avdelinger til å revurdere verktøyene de bruker. Et moderne ATS er designet for å effektivisere HR-prosessene og gi en kandidatsentrert opplevelse. I denne artikkelen utforsker vi viktigheten av et moderne ATS og hvordan det kan hjelpe organisasjonen din å oppfylle syv kritiske krav til dagens moderne rekruttering.

Blog Imag 41

1. Brukervennlighet for kandidater: en enkel søknadsprosess

I et moderne ATS er fokuset skiftet fra HR-avdelingens behov til å gi kandidatene en bra opplevelse. Systemet er designet for intuitiv navigering, en smidig søknadsprosess og dermed øker antallet fullførte søknader. Vi har nylig spurt flere HR- ledere og dataen viser at 76% av ansettelsesledere har mistet kvalifiserte kandidater på grunn av en unødvendig kompleks rekrutteringsprosess. Enkelhet inkluderer nå også muligheten for å laste opp videosøknader, noe som gir kandidater en unik måte å uttrykke seg på. Hvis prosessen er komplisert, vil de beste talentene sannsynligvis se etter andre muligheter.

2. Tilbakemelding og verdi for alle

Tradisjonelle ATS-systemer har ofte en ubalanse der kandidatene må investere mye tid og ressurser i søknadsprosessen, mens tilbakemeldingene de mottar er minimale eller ikke-eksisterende. Dette er en oppskrift på frustrasjon og potensielt tap av kvalifiserte kandidater. Et moderne ATS retter opp i denne ubalansen ved å gi verdifull tilbakemelding til alle som deltar i rekrutteringsprosessen, og dette kan bli gjort automatisk. Dette skaper en mer balansert og rettferdig prosess der kandidatene føler at deres tid og innsats er verdsatt, uavhengig av utfallet. Det styrker også bedriftens omdømme som en attraktiv arbeidsgiver som tar rekruttering seriøst og setter pris på alle søkere.

3. Effektiv vurdering av kandidater: Kandidatvennlig og objektiv

Tradisjonelle rekrutteringssystemer kan ofte ha en tidkrevende og kompleks måte å vurdere kandidater, med mange krav til alle søkere. Dette kan virke skremmende og skaper en administrativ belastning for HR. Et moderne ATS gir i stedet mulighet for en mer effektiv og kandidatvennlig innledende vurdering.

Ved hjelp av automatiserte filtre og objektive kriterier, kan systemet raskt finne de mest relevante kandidatene for en bestemt rolle. Dette gjør prosessen både raskere og mer rettferdig, da alle kandidater blir vurdert på samme grunnlag. Dermed kan HR-avdelingen fokusere på meningsfylt interaksjon med de mest lovende søkerne, samtidig som de som ikke er en god match, kan bli raskt og respektfullt informert.

4. Fleksibilitet i søknadsprosessen

I motsetning til tradisjonelle rekrutteringssystemer, som ofte har strenge kravlister, tilbyr moderne ATS-systemer en fleksibel søknadsprosess. Dette systemet verdsetter mangfold og oppfordrer kandidater til å vise hvordan deres unike kompetanse kan berike organisasjonen. Dette gjør rekrutteringsprosessen mer inkluderende og rettferdig, og gir tilgang til et bredere spekter av talenter.

5. Forbedret kommunikasjon med kandidater

Effektivitet i kommunikasjonen er avgjørende for en vellykket rekrutteringsprosess. Moderne Applicant Tracking Systems (ATS) tilbyr en plattform der all dialog mellom kandidater og arbeidsgivere kan finne sted på ett og samme sted. Dette gjør det enklere å holde oversikt, spare tid og organisere hele rekrutteringsprosessen.

Ved å ha all kommunikasjon sentralisert, blir det enklere for HR-avdelingen å spore tidligere samtaler, koordinere intervjuer og gi oppdateringer i realtid. Dette gir en mer sømløs og organisert opplevelse for alle involverte, og eliminerer risikoen for misforståelser eller kommunikasjonsbrudd.

6. Avanserte rapporter og dashbord for dypere innsikt

I et moderne ATS blir datadrevet beslutningstaking satt i sentrum. Systemet tilbyr avanserte rapporter og dashbord som gir dyptgående innsikt i alle faser av rekrutteringsprosessen. Disse verktøyene gjør det mulig for organisasjonen å raskt vurdere effektiviteten av ulike rekrutteringsstrategier og tilpasse seg dynamisk.

Ved å integrere store mengder data – fra søknadsrater til intervjusuksess og ansettelsestider – gir dashbordene en oversiktlig fremstilling av viktig informasjon. Dette gir HR-avdelingen kraftige verktøy for analyse, og gjør det mulig å identifisere mønstre, forutsi trender og generere innsikt som kan forbedre både kandidatopplevelsen og den overordnede effektiviteten av rekrutteringsprosessen.

Med denne typen datadrevet innsikt, kan organisasjoner lage målrettede forbedringer, sette tydeligere KPI-er (Key Performance Indicators) og til og med forutsi fremtidig suksess. Det gir en umiddelbar fordel i et konkurranseutsatt arbeidsmarked, der hver eneste detalj kan være avgjørende for å tiltrekke seg og beholde de beste talentene. 

7. Employer branding: Bli en sterkt arbeidsgiver

Rekruttering handler ikke bare om å finne de riktige kandidatene, men også om å tiltrekke dem. Her kommer employer branding inn som en nøkkelfaktor. Et moderne ATS kan være et uvurderlig verktøy i å bygge og vedlikeholde en sterk employer brand.

Gjennom et moderne ATS kan organisasjoner skreddersy hele rekrutteringsprosessen for å gjenspeile deres unike kultur, verdier og fordeler. Fra første kontakt med potensielle kandidater, enten det er gjennom jobbannonser, sosiale medier, en epost eller tilbakemeldinger, kan alle elementer være i tråd med bediftens merkevare. Dette gir en konsistent og positiv kandidatopplevelse som styrker bedriftens omdømme som en attraktiv arbeidsgiver.

Et godt employer brand kan ikke bare hjelpe organisasjonen i å tiltrekke toppkandidater, men også bidra til å redusere turnover og forbedre engasjementet blant eksisterende ansatte. Med hjelp av avanserte rapporter og dashbord i ATSet, kan HR-avdelingen også spore data relatert til employer branding, som for eksempel responsrater på jobbannonser, tilfredshet blant søkere, og effektiviteten av forskjellige rekrutteringskanaler.

Gjennom strategisk bruk av et moderne ATS kan bedrifter dermed ikke bare effektivisere rekrutteringsprosessen, men også bygge et sterkere og mer attraktivt employer brand, og vise dette tydlig i deres jobbannonser og karrieresider.

Konklusjon

I Norges konkurransedyktige og talentdrevne arbeidsmarked er det ikke rom for å hvile når det gjelder rekruttering. Med økende forventninger fra både arbeidsgivere og jobbsøkere, er det klart at gamle metoder ikke lenger holder mål. Moderne Applicant Tracking Systems (ATS) representerer en nødvendig utvikling, designet for å møte dagens komplekse krav til rekruttering. Fra brukervennlighet, verdifull tilbakemelding, og effektiv vurdering, til fleksibilitet, forbedret kommunikasjon og innsiktsfulle rapporter, gir et moderne ATS verktøyene som HR-avdelinger trenger for å tiltrekke seg, vurdere og beholde de beste talentene.

I tillegg gir det moderne ATSet muligheter for å forsterke employer branding, noe som er kritisk for å tiltrekke seg toppkandidatene og for å bygge et godt omdømme i arbeidsmarkedet. Med datadrevet analyse kan organisasjoner fortsette å forbedre og tilpasse sine rekrutteringsstrategier, og sikre at de er rustet for fremtidens utfordringer.

Kort sagt, å investere i et moderne ATS er ikke bare en teknologisk oppgradering, det er en strategisk beslutning som kan ha vidtrekkende positive effekter på organisasjonens suksess. 

Sist oppdatert:

Get the latest updates

Subscribe to the blog to stay updated with the latest content on HR, recruiting, and the future of work

g2_spring_2023_website

Få en personlig demo

Se hvordan Jobylon kan hjelpe deg med å forenkle rekrutteringsprosessen
Bestill en demo