Hva er et ATS-system? - En fullstendig guide

Mina Gaarud Houge HR-ordliste

Et Applicant Tracking System (ATS) er et digitalt verktøy som brukes av rekrutterere og HR-avdelinger for å effektivisere rekrutteringsprosessen. Et ATS støtter et bredt spekter av rekrutteringsaktiviteter, inkludert utforming av stillingsannonser, publisering av stillinger på karrieresider, skanning av CV-er, planlegging av intervjuer, innsamling av referanser, utføring av bakgrunnssjekker og ansettelser. Disse systemene er designet for å samle, sortere og filtrere gjennom en rekke applikasjoner raskt, noe som gjør det lettere for rekrutterere å identifisere passende kandidater. Dermed fungerer et ATS som et sentralt knutepunkt som forenkler mange av de manuelle og tidkrevende delene av rekrutteringsprosessen.

Blog Image 36Hvem bruker et ATS?

Et ATS brukes av en rekke organisasjoner, inkludert små bedrifter, store selskaper, rekrutteringsbyråer og HR-avdelinger. De er nyttige for enhver organisasjon som regelmessig ansetter nye kandidater.

Hva er formålet med et ATS?

Målet med et ATS er å automatisere og strømlinjeforme rekrutteringsprosessen, eliminere manuell administrasjon og redusere kostnadene knyttet til å ansette nye kandidater. Det gjør det også lettere for rekrutterere å administrere søkere, noe som gir en bedre opplevelse for både arbeidsgivere og jobbsøkere

Ved å bruke et ATS, oppnår du en mer strukturert samling av all kandidatdata, inkludert automatisk tilbakemelding ved avslag eller når kandidater går videre til intervjustadiet. Det gir en enkel håndtering av kandidatens progresjon gjennom forskjellige faser.

teaser-front-page-g2-2-hero

5 fordeler med et ATS:

Effektivitet: Ved å automatisere visse deler av rekrutteringsprosessen, kan rekrutterere spare tiden de ellers ville brukt på manuell arbeid.

Enkel oversikt over kandidater: Tilpassede visninger gir deg rask innsikt i hver kandidat. Ved hjelp av søke- og filtreringsfunksjoner, finner du raskt den rette 
kandidaten.

Bedre organisering: Et ATS holder all informasjon om jobbsøkere og stillinger på ett sted, noe som gjør det enkelt å søke, sortere og lagre relevant informasjon.

Bedre kandidatopplevelse: Et ATS kan bidra til å forbedre kommunikasjonen med søkere ved å automatisere e-postmeldinger og oppdateringer.

Datastyrte beslutninger: Med et ATS kan rekrutterere samle og analysere data for å informere rekrutteringsbeslutninger og forbedre prosesser over tid.

Viktigheten av et ATS i rekruttering og ansettelse

Å bruke et ATS er viktig på mange måter, selv for små selskaper. For det første forventer kandidatene at selskapene tilbyr en positiv kandidatopplevelse og brukervennlig søknadsprosess, noe de fleste rekrutteringssystemer tilbyr i dag. For det andre automatiserer og effektiviserer et ATS rekrutteringsprosessen for de relvante personene som er involvert, som for eksempel rekrutterere og hiring managers. Til slutt gir et ATS en rekke av data for fremtidig rekruttering, for eksempel når en tidligere kandidat søker på en ny jobb, hvor lang tid rekrutteirngsprossesen tar, gjennom hvilke karierresider hvor relevante søkere kommer fra og mye mer. 

Hvilke funksjoner bør et ATS ha?

Et allsidig ATS bør ha en rekke funksjoner for å optimalisere rekrutteringsprosessen. Her er noen av de punktene vi mener er vitkig funksjoner i et ATS: 

  • Jobbpublisering: Funksjonen lar rekrutterere publisere ledige stillinger direkte til jobbportaler og sosiale medier.

  • Søk og filtrer: Med dette kan rekrutterere søke etter bestemte kriterier og filtrere kandidater basert på deres kvalifikasjoner, ferdigheter, erfaringer og mer.

  • Integrerte kommunikasjonsverktøy: Dette gjør det enklere for rekrutterere å kommunisere med kandidater gjennom hele ansettelsesprosessen.

  • Rapportering og analyse: Et ATS bør tilby en rekke rapporterings- og analysefunksjoner, slik at rekrutterere kan forstå effektiviteten av deres ansettelsesprosesser og gjøre datadrevne beslutninger.

  • Mobilt og brukervennlig: En enkel søknadsprosessen og en mobiloptimalisert opplevelse er avgjørende for å tiltrekke og beholde kandidaters oppmerksomhet.

  • Tilpassbare karrieresider: Et effektivt ATS bør gi deg mulighet til å tilpasse karrieresidene dine for å reflektere bedriftens merkevare og kultur. Disse sidene er ofte den første kontakten en potensiell kandidat har med bedriften, så det er viktig at de er tiltalende og representative.

  • Integrasjoner: Et ATS bør kunne integreres sømløst med andre systemer og verktøy som brukes i rekrutteringsprosessen, som for eksempel HR systemet, testverktøy og referansesjekk. 

  • Fleksible arbeidsflyter: Et effektivt ATS bør tillate tilpassede arbeidsflyter for å møte de unike behovene til forskjellige roller og avdelinger.

  • Video: Muligheten for å ta opp kortvideointervjuer kan gi en ekstra dimensjon til screeningprosessen og spare tid for både kandidater og rekrutterere.

Våre beste råd

1. Maksimer ATS-potensialet

Et ATS kan tilby et bredt spekter av funksjoner, men det er viktig å utnytte de funksjonene som best støtter dine spesifikke rekrutteringsbehov.

2. Skap en positiv kandidatopplevelse

God bruk av et ATS kan forbedre kandidatopplevelsen betydelig. Automatisert kommunikasjon, for eksempel, kan holde kandidater informert og engasjert gjennom prosessen.

3. Hold deg oppdatert

Som med alle teknologiske verktøy, er det viktig å holde seg oppdatert med nye funksjoner og oppdateringer for å sikre at du får mest mulig ut av ditt ATS.

Konklusjon

Å bruke et ATS kan gi betydelige fordeler for rekrutteringsprosessen, fra å effektivisere administrativt arbeid til å forbedre kandidatopplevelsen. Det er viktig å velge et system som best passer din organisasjons spesifikke behov og å maksimere bruken av dets funksjoner for å få mest mulig ut av investeringen. Med riktig bruk, kan et ATS være et kraftig verktøy for å forbedre din rekrutteringsstrategi. 

Sist oppdatert:

Get the latest updates

Subscribe to the blog to stay updated with the latest content on HR, recruiting, and the future of work

g2_spring_2023_website

Få en personlig demo

Se hvordan Jobylon kan hjelpe deg med å forenkle rekrutteringsprosessen
Bestill en demo