Kuinka tekoäly muuttaa rekrytoinnin maailmaa

Aino Korhonen

Tekoäly (AI, artificial intelligence) mullistaa rekrytoinnin maailmaa. Ei siis ole ihme, että 43 % HR-ammattilaisista käyttää tekoälyä jo nyt rekrytointiprosesseissaan. Tämän nopean omaksumisen taustalla on se, että organisaatiot ovat alkaneet nähdä tekoälyn potentiaalin ja sen, mitä se voi tehdä rekrytointiprosessien parantamiseksi. Maailmanlaajuisen tekoälymarkkinan odotetaan ylittävän 1,8 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä, joten on selvää, että tekoäly on tullut jäädäkseen.

Rekrytointi on resursseja ja aikaa vievä haastava prosessi. Hakijoiden hankinnasta ja seulonnasta aina haastattelujen pitämiseen ja kykyjen arvioimiseen asti rekrytoijien on selviydyttävä monista tehtävistä löytääkseen yrityksen tarpeisiin parhaan hakijan. Tekoälyn nousu merkitsee sitä, että monet näistä tehtävistä voidaan nyt yksinkertaistaa, mikä säästää rekrytointipäälliköiden aikaa ja resursseja. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten tekoäly muuttaa rekrytointiprosesseja ja keskustelemme teknologian tuomista hyödyistä.

Blog image 06


Mitä on tekoäly rekrytoinnin näkökulmasta?

Rekrytointiin liittyvä tekoäly viittaa tekoälyteknologian soveltamiseen rekrytointiprosesseissa, jotta rekrytointia voidaan virtaviivaistaa ja automatisoida. Tekoäly mahdollistaa datan hyödyntämisen parempien päätösten tekemiseen. Rekrytoinnissa tekoäly voi auttaa hakijoiden hankinnassa ja seulonnassa, ansioluetteloiden ja työhakemusten analysoinnissa, ennakkoarvioinneissa sekä jopa hakijoiden menestyksen ja kulttuurisopivuuden ennustamisessa.

Tekoälyn avulla rekrytoijat voivat säästää aikaa ja vaivaa, parantaa hakijoiden laatua, vähentää vinoumaa ja tehdä dataan perustuvia päätöksiä. Rekrytoinnissa tekoälyllä on potentiaalia lisätä tehokkuutta, tarkkuutta ja yleistä suorituskykyä oikean osaamisen tunnistamisessa ja houkuttelemisessa.

Miksi tekoäly on tärkeä rekrytoinnille?

Tekoälypohjaisella teknologialla rekrytointitiimit voivat tehostaa työtään ja keskittyä suurempaan kokonaiskuvaan. Heillä on enemmän aikaa strategiseen ajatteluun ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Tässä on 4 syytä, miksi jokaisen rekrytoijan tulisi pysyä ajan tasalla tekoälystä: 

1. Tehosta rekrytointia

Rekrytointi on yleensä paljon manuaalista työtä vaativa pitkä prosessi. Keskimääräinen rekrytoija käyttää jopa 30 tuntia viikossa hallinnollisiin tehtäviin, kuten hakijoiden hankintaan, CV:iden seulomiseen, haastattelujen aikatauluttamiseen ja yhteistyöhön muiden rekrytointitiimin jäsenten kanssa. Tämä voi johtaa merkittävään tuottavuuden laskuun. AI-pohjaiset ratkaisut voivat käydä läpi tuhansia hakemuksia hetkessä ja tunnistaa päteviä hakijoita. Tämä voi auttaa vähentämään merkittävästi hallinnolliseen työhön käytettyä aikaa, jotta rekrytoijat voivat keskittyä strategisiin tehtäviin, jotka todella auttavat organisaatiota saavuttamaan tuloksia.

2. Vältä rekrytoinnin vinoumia

Ennakkoluulot voivat usein hiipiä rekrytointiprosessiin ja vaikuttaa päätöksiin tavoilla, jotka eivät ole linjassa yrityksesi arvojen ja prioriteettien kanssa. Lähes 50 % henkilöstöpäälliköistä myöntää olevansa alttiita tiedostamattomille ennakkoluuloille hakijoiden valinnassa. Tämä voi johtaa paitsi huonoihin palkkauksiin, mutta myös rajoittaa yrityksiä, jotka yrittävät rakentaa monimuotoista ympäristöä. Tekoälyn käyttäminen voi vähentää näitä ennakkoluuloja ja subjektiivisuutta rekrytointiprosessista. Tekoäly pystyy seulomaan hakijoita objektiivisesti esimerkiksi  pätevyyden ja kokemuksen pohjalta ilman, että se luottaa subjektiivisiin tekijöihin, kuten ikään tai sukupuoleen.

3. Paranna hakijakokemusta

Tehoton rekrytointiprosessi ja epähenkilökohtainen lähestymistapa voivat karkoittaa työnhakijoita ja johtaa huonoon hakijakokemukseen. Tutkimuksen mukaan lähes 60 % hakijoista on hylännyt työtarjouksen huonon hakijakokemuksen vuoksi. Tämä ei ainoastaan heikennä potentiaalisten hakijoiden halukkuutta hakea jatkossa, vaan myös vahingoittaa työnantajan brändiä. Tekoälypohjaiset rekrytointityökalut voivat auttaa lieventämään tätä ongelmaa virtaviivaistamalla koko hakuprosessia ja tekemällä siitä tehokkaamman ja miellyttävämmän hakijoille. Hyödyntämällä tekoälyä rekrytointiprosessin ehostamiseksi voit parantaa huomattavasti hakijakokemusta ja houkutella enemmän päteviä hakijoita.

4. Paranna rekrytoinnin laatua

Työntekijät ovat elintärkeä osa yritystä, ja yksikin huono rekrytointi voi vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen ja tuloslaskelmaan. Yhdysvaltain työvoimaministeriön mukaan huono rekrytointi saattaa maksaa yritykselle 30 prosenttia työntekijän ensimmäisen vuoden palkasta. Joidenkin HR-toimistojen arvion mukaan hinta on suurempi, 240 000–850 000 dollaria työntekijää kohden. Tekoäly voi auttaa tässäkin! Kun tekoälyä käytetään rinnakkain perinteisten menetelmien kanssa, tekoälypohjaiset työkalut voivat arvioida hakijoita ja tarjota tietoja, jonka avulla johtajat voivat tehdä perusteltuja päätöksiä.

Blog Image 553
Kuinka tekoälyä voi käyttää rekrytoinnissa?

Tekoäly mullistaa tapaa, jolla rekrytointiprosessit toimivat. Se on jo osoittanut olevansa fiksu ja kustannustehokas tapa nopeuttaa rekrytointiprosesseja ja parantaa samalla palkattujen henkilöiden laatua. Alla on yksityiskohtainen katsaus siihen, miten tekoäly voi hyödyttää erilaisia rekrytoinnin näkökulmia.

1. Hakijoiden hankinta

Tekoälypohjaiset rekrytointityökalut auttavat rekrytoijia löytämään juuri oikeita hakijoita. Nämä työkalut käyttävät algoritmeja ja koneoppimista automatisoimaan erilaisia tehtäviä, kuten sisäisten tietokantojen ja sosiaalisen median alustojen tutkimisen, tunnistaakseen ja hankkiakseen sopivimmat hakijat kuhunkin rooliin. Jotkut tekoälypohjaiset työkalut tarjoavat rekrytoijille myös datavetoisia näkemyksiä ja suosituksia, auttaen heitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.

Markkinoilla on saatavilla useita tekoälypohjaisia hankintatyökaluja, joilla kullakin on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa ja käyttötarkoituksensa. Esimerkiksi jotkut työkalut voivat keskittyä markkinointiponnistusten maksimointiin ja rekrytoijien yhteydenpitoon reaaliajassa, kun taas toisissa voi olla tekoälypohjainen chat-työkalu, joka keskustelee hakijoiden kanssa määrittääkseen parhaan roolin sopivuuden ja näyttääkseen heille, miten he voivat hakea. Nämä työkalut tarjoavat rekrytoijille monenlaisia etuja, kuten nopeampaa ehdokkaiden hankintaa, tarkkuutta ja tehokkuutta sekä parempaa yhteistyötä tiiminsä kanssa.

2. Hakijoiden seulonta

Seulonta on tärkeä askel rekrytointiprosessissa, koska se auttaa tunnistamaan pätevimmät hakijat kaikkien hakijoiden joukosta. Tämä vaihe voi kuitenkin olla myös hyvin aikaa vievä ja manuaalinen, varsinkin kun käsitellään suuria määrää hakemuksia. Tässä kohtaan voidaan hyödyntää teköälypohjaisia seulontatyökaluja. Tekoälyä hyödyntämällä nämä työkalut voivat nopeasti poimia tärkeitä tietoja työhakemuksista, jotka voivat vuorostaan olla hyödyllisiä rekrytointipäätösten tekemisessä ja tuoda tehokkaasti parhaat hakijat esiin.

Teköälyä käyttävät menetelmät vaihtelevat CV-arvioinneista käyttäytymis- ja taitoarviointiin. Tekoäly voi esimerkiksi tunnistaa vaaran merkit, jotka osoittavat yhteensopimattomia persoonallisuuspiirteitä tai käyttäytymismalleja, jotka eivät välttämättä sovi tiettyyn rooliin. Näitä tietoja voidaan sitten käyttää rekrytoijan valintakriteereissä rajaamaan hakijajoukkoa ja keskittymään niihin, joilla on parempi sopivuus.

3. Kykyjen arviointi

Tekoälypohjaisia osaamisen arviointityökaluja käyttävät yritykset pystyvät mittaamaan hakijan pätevyyttä ja persoonallisuuden piirteitä. Nämä työkalut tarjoavat kattavamman ja tehokkaamman tavan arvioida hakijoita hyödyntämällä pelillistämistä, käyttäytymisarviointeja ja kykytarkastuksia. Näistä työkaluista luodut tiedot analysoidaan tekoälyalgoritmeilla, jotta saadaan raportti hakijan vahvuuksista, heikkouksista ja persoonallisuuden piirteistä. Tämä ei pelkästään säästä aikaa ja resursseja organisaatioille, vaan tarjoaa myös paremman kokemuksen hakijoille, sillä he voivat esitellä kykyjään mukaansatempaavalla ja vuorovaikutteisella tavalla.

Organisaatioiden laajasti käyttämät tekoälypohjaiset arviointityökalut tarjoavat laajan valikoiman ominaisuuksia, mukaan lukien online-pelillistämisarvioinnit, persoonallisuus- ja taitoarvioinnit, kulttuurisopivuuden arvioinnit ja sosiaalisten taitojen arvioinnit. Lisäksi suurin osa näistä työkaluista voidaan räätälöidä tietyn organisaation tarpeiden mukaan ja integroida olemassa oleviin järjestelmiin saumattomien prosessien varmistamiseksi.

4. Haastattelut

Haastattelut ovat kriittinen osa rekrytointia, sillä ne antavat arvion hakijan kyvyistä ja persoonallisuudesta. Perinteiset haastatteluprosessit voivat olla aikaa vieviä ja vaativat paljon rekrytoijalta, mutta tekoäly-yhteensopivat haastattelualustat voivat vähentää merkittävästi työn määrää virtaviivaistamalla prosessia ja hyödyntämällä analytiikan voimaa. Näiden alustojen avulla rekrytoijat voivat esimerkiksi toteuttaa esikarsintahaastattelut ehdokkaiden kanssa videopuheluiden ja tekstipohjaisten vuorovaikutusten kautta. Nämä keskustelut tallennetaan ja analysoidaan koneoppimismenetelmien avulla, jotta tunnistetaan parhaat hakijat seuraavaan haastattelukierrokseen.

Tekoälypohjaiset haastattelutyökalut käyttävät äänen ja kasvojen ilmeiden analyysiä määrittääkseen hakijan käytöksen ja emotionaalisen tilan. Nämä tiedot yhdistetään sitten hakijan vastauksen sisältöön, jotta saadaan kattavampi ymmärrys heidän persoonallisuudestaan ja sopivuudestaan rooliin. Lisäksi nämä alustat voivat tarjota rekrytoijille arvokkaita näkemyksiä hakijan suorituksesta, kuten vastausten kestämisen ja heidän sitoutumisensa haastattelun aikana.

5. Työtarjous ja onboarding

Uusien työntekijöiden rekrytoinnin ja perehdytyksen yhteydessä on tärkeää luoda heille positiivinen ja mukaansatempaava kokemus, jotta se jättää pysyvän vaikutuksen. Tekoälypohjaisten työkalujen avulla rekrytointitiimien on helpompi luoda uusille työntekijöille mukaansatempaava ja henkilökohtainen perehdytyskokemus. Näiden ratkaisujen avulla HR-tiimit voivat esitellä uudet työntekijät organisaatiolle ja auttaa heitä navigoimaan ensimmäisten työpäivien läpi. Näin varmistetaan sujuva ja muistorikas kokemus jokaiselle uudelle työntekijälle.

Koneoppimisen ja teköälyteknologian käytön ansiosta nämä alustat ymmärtävät kunkin organisaation erityistarpeet ja tarjoavat räätälöidyn perehdytyskokemuksen samalla, kun prosessia skaalataan vastaanottamaan suuren määrän uusia työntekijöitä. Priorisoimalla työntekijöiden sitouttamisen ja luomalla positiivisen ensivaikutelman, organisaatiot voivat luoda pohjan onnistuneelle ja tuottavalle pitkäaikaiselle suhteelle uusien työntekijöiden kanssa.

Haluatko tehdä rekrytointiprosessistanne datavetoisemman ja tehokkaamman? Tutustu rekrytointialustaamme! Voit varata ilmaisen demon nähdäksesi, miten työkalu toimii ja kysyäksesi mahdollisia kysymyksiä.

Viimeksi päivitetty:

Get the latest updates

Subscribe to the blog to stay updated with the latest content on HR, recruiting, and the future of work

g2_spring_2023_website

Pyydä henkilökohtaista demoa

Näe, kuinka Jobylon voi helpottaa rekrytointianne.

Pyydä demo