Get in Touch: +46 8-16 56 21

Skapa affärsvärde genom att analysera data | #HREats

Skapa affärsvärde genom att analysera data | #HREats

Klas Wahlström är HR Direktör på Praktikertjänst och arbetar med kvalitativ och kvantitativ data för att skapa affärsvärde. I den senaste #HREats berättar han om modellen han använder och varför den är bra.

footer

footer

Get a personalized Demo

Discover how Jobylon can help you simplify your hiring

Request a Demo