Så lyckades KPMG anställa talanger med rekryteringsmarknadsföring

Sofia Lindman Recruitment Marketing

Mål: Attrahera relevanta kandidater till KPMG

Jobb: Deal Advisory i Stockholm & Göteborg

Kanalval: Facebook och Instagram

Målgrupp: Personer med 0-3 års erfarenhet av liknande roller 

Tillvägagångsätt: Tvåstegsraket 


undraw_Completed_re_cisp-1

 

Vad är en tvåstegsraket?


En tvåstegsraket är och har som syfte att:

1. Bygga medvetenhet kring ditt arbetsgivarvarumärke samtidigt som vi identifierar och bygger upp en databas av relevanta kandidater

2. Attrahera kandidaterna som har integrerat med ert arbetsgivarvarumärke och driva trafik till önskad jobbannons genom en rekryteringskampanj 

 

Hur vi gick tillväga: KPMG producerade fyra korta employer branding videos med olika medarbetare där de fick dela vad som gjorde att dom valt att arbeta på KPMG. Vi A/B testade dessa 4 videoannonserna mot varandra för att få fram vilken av kampanjerna som hade högst konverteringsgrad. På så sätt skapade vi varumärkeskännedom om rollen, arbetsgivaren och framförallt skapa oss en bättre förståelse kring vad målgruppen attraherades mest av. 

Videon som fick bäst resultat använde vi sedan i vår varumärkesbyggande kampanj. Kampanjen varade i 4 veckor och hade som syfte att framhäva KPMG Deal Advisory och förstärka intresset av KPMG som arbetsgivare för en junior målgrupp. Genom dessa varumärkesbyggande kampanjer skapar vi nyfikenhet och bygger en relation med kandidater som KPMG inte når ut till via traditionella rekryteringsmedier. Vi valde att använda film som visuellt material eftersom rörligt material fungerar bäst när syftet är att bygga igenkänning och medvetenhet kring ett arbetsgivarvarumärke. 

Avslutningsvis följde vi upp med en rekryteringskampanj kopplade till en specifik jobbannons (se bild nedan). Här segmenterade vi utifrån insikterna från tidigare varumärkesbyggande kampanjer och riktade denna mot personer som visat intresse tidigare. Här använde vi en bild som tilltalar den målgruppen KPMG vill nå ut till.


Screenshot-2021-03-23-at-06.49.46

 

Därför blev tvåstegsraketen lyckad:

1. Vi undersökte noggrant målgruppens digitala beteendemönster

2. Vi omvandlade insikterna till en strategiskt riktad varumärkesbyggande kampanj. På så sätt kunde vi bearbeta eventuella kandidater och se till att förankra KPMGS varumärke hos rätt målgrupp.

3. Vi avslutade med en uppföljande rekryteringskampanj för att konvertera alla kandidater som hade visat intresse i tidigare kampanj. Istället för en “spray-and-pray” kunde vi rikta kampanjen strategiskt till kandidater som redan visat intresse. Kombinerat med en tilltalande bild och en text som möjliggjorde att målgruppen kunde identifiera sig själva i att ha KPMG som arbetsgivare. Att avsluta med en rekryteringskampanj gjorde att rätt personer såg detta, vid rätt tillfälle – och var vid det läget varma nog att skicka in en ansökan. 

Är du nyfiken på att veta mer kring hur vi jobbar med tvåstegraketer och hur vi kan hjälpa dig rekrytera rätt kandidater med hjälp av rekryteringmarknadsföring, tveka inte att höra av dig! 

Sofia Lindman

I'm Sofia! A peanut butter brownie lover, +4 years traveling digital nomad, and the Content & Brand Marketing manager at Jobylon. With an underlying passion to elevate from the industrial age thinking, I love to inspire companies to create a modern, more autonomous workspace that resonates with the future workforce and create a new narrivate around what it means to work.

Get the latest updates

Subscribe to the blog to stay updated with the latest content on HR, recruiting, and the future of work

illustration-2

Get a personalized Demo

Discover how Jobylon can help you simplify your hiring
Request a demo